Annons
Oro för att personal slutar innan flytt till Kalmar
Totalt rör det sig om 140 tjänster som berörs, men de delar som rör samordning av e-hälsa och digitalisering inom hälso- och sjukvården ska vara kvar i Stockholm. Foto: iStockphotos

Oro för att personal slutar innan flytt till Kalmar

E-hälsomyndigheten är orolig för att personalen slutar innan allt är klart med flytten till Kalmar. Totalt berörs cirka 140 tjänster.

11 aug 2016, kl 13:40
0

Annons

Lena Lundgren, styrelseordförande E-hälsomyndigheten. Foto:Magnus Glans/E-hälsomyndigheten

När E-hälsomyndigheten, efter ett regeringsbeslut, kommer att flytta merparten av sin verksamhet till Kalmar påverkas runt 140 tjänster. Flytten kommer att ske under två år och beräknas vara klar i maj 2018.

– Det kan låta som en lång tid, men den tiden kommer behövas för att göra flytten på ett så bra sätt som möjligt. Det är ett stort omställningsarbete samtidigt som allt ska fungera som vanligt, säger Lena Lundgren, styrelseordförande för E-hälsomyndigheten och hälso- och sjukvårdsdirektör i Östergötland.

Trots att det är två år kvar tills flytten ska vara klar har myndigheten redan börjat med uppstart i Kalmar där lokaler ses över. Samtidigt som arbetet med flytten pågår ska också det dagliga arbetet och myndighetens uppdrag fortgå.

– Förhoppningen är att arbetet inte ska saktas ner och vi riggar arbetet med flytten för att kunna klara av den på ett så bra sätt som möjligt, utan att det ordinarie arbetet påverkas, säger Lena Lundgren.

Totalt rör det sig om 140 tjänster som berörs, men de delar som rör samordning av e-hälsa och digitalisering inom hälso- och sjukvården ska vara kvar i Stockholm. Resterande, cirka 100 tjänster, kommer att flyttas till Kalmar.

Alla anställda kommer att erbjudas att flytta med till Kalmar men det finns en oro för att stora delar av personalen kommer att sluta innan flytten är klar.

– Det finns absolut en sådan oro. Kompetensen är det viktiga och därför ska vi se över hur vi kan skapa en så bra trygghet som möjligt under den här tiden tills allting är färdigt, säger Lena Lundgren.

Kommer att ni gå ut med något erbjudande till de anställda, eller arbetar ni på annat sätt för att få dem att stanna kvar?
– Vi jobbar hårt med att ta fram en attraktiv tidslinje som visar när olika saker ska ske så att man tryggt kan arbeta med ordinarie verksamhet. Vi ska vara tydliga så att så många som möjligt stannar så länge som möjligt och helst flyttar med, säger Lena Lundgren.

I kalkyleringen att en del medarbetare slutar allteftersom innan flytten är klar pågår en succesiv rekrytering för att upprätthålla det kontinuerliga arbetet.

– Det pågår rekrytering hela tiden eftersom det är en stor rörlighet, speciellt inom it-branschen, säger Lena Lundgren.

E-hälsomyndigheten kommer att ha regelbundna möten med information till alla medarbetare under omställningsprocessen och det första mötet är under nästa vecka. Då kommer man redovisa hur långt arbetet har kommit med bland annat vilken verksamhet som ska flytta till Kalmar respektive stanna i Stockholm. Information om arbetet med tidsplanen och dess innehåll kommer även att förmedlas regelbundet.