Annons

Fälls för samma fel igen

Läkemedelsbolagen Pfizer och BMS fälls ännu än en gång för samma miss i marknadsföringen av det blodförtunnande läkemedlet Eliquis.

15 aug 2016, kl 08:13
0

Annons

Tidigare har Bayer AB anmält några anmärkningar på Pfizers och BMS, Bristol Myers Squibbs, marknadsföring av det blodförtunnande läkemedlet Eliquis, apixaban. Läkemedelsindustrins informationsgranskningsman, IGM, kom fram till att marknadsföringen bröt mot läkemedelsbranschens etiska regelverk och företagen fick betala 90 000 kronor i straffavgift för avsteget.

Bayer anmäler nu på nytt Pfizer och BMS för bristfällig marknadsföring av samma läkemedel i och med att samma påståenden fortfarande står kvar på webbsidan utan några ändringar.

Pfizer och BMS å andra sidan menar att ett flertal faktorer, så som att webbsidor administreras via utländska underleverantörer, har gjort att ändringarna har dragit ut på tiden. Vidare skriver företagen i svaromål att det får anses rimligt att ett extensivt arbete blir tidskrävande och att revideringen av både webbsida och befintligt material har gjorts inom en rimlig tid.

IGM gör bedömningen att det inte kan ha varit allt för betungande att på en del ställen lägga till den väsentliga reservationen som saknades i det tidigare fallet, för att informationen på hemsidan ska bli balanserad.

IGM menar att det, på hemsidan där läkemedlet marknadsförs, på flera ställen finns kategoriska och reservationslösa påstående och ger exemplen: ”bättre reduktion av mortalitet oavsett orsak” och ”signifikant minskning av mortalitet oavsett orsak”. Samt att företagen inte haft med väsentliga reservationer saknades så som att de observerade fördelarna med apixaban jämfört med warfarin avtar genom förbättrad monitorering av INR, med avseende på dödsfall av alla orsaker.

I detta ärende betraktas avsteget som stängt och företagen är skyldiga att betala dubbel avgift mot för tidigare ärende, vilket innebär 180 000 kronor.