Annons
Företag fälls för missvisande påståenden

Företag fälls för missvisande påståenden

NBL anser att marknadsföringen av ett reumatologiskt läkemedel innehöll flera etiska övertramp.

3 apr 2023, kl 06:23
0

Annons

Nämnden för bedömning av läkemedelsinformation, NBL, fäller företaget UCB pharma AB för en annons om läkemedlet Cimzia (certolizumabpegol). Annonsen var införd i Dagens medicin. Det var Läkemedelsverket som hade anmält den till NBL.

Läkemedelsverket: Otydligt och missvisande

Cimzia är en injektionsvätska som används för behandling av reumatoid artrit, axial spondylartrit, psoriasisartrit och plackpsoriasis hos vuxna patienter. Den fällda annonsen vänder sig till förskrivande läkare som ”överväger ett biologiskt läkemedel till en kvinna” med någon av dessa sjukdomar (citatet översatt från engelska).

På annonsbilden syns en yngre kvinna som drar en resväska. Annonsen innehåller några huvudpåståenden om läkemedlet med korta tillhörande förklaringar. Läkemedelsverket anser att flertalet av dessa påståenden och förklaringar är otydliga och/eller missvisande.

Tillräckliga data om Cimzia vid graviditet saknas

Detta gäller bland annat utsagan att Cimzia ”erbjuder behandlingskontinuitet för kvinnor i barnafödande ålder”. Tillsammans med bilden blir denna information vilseledande, menar Läkemedelsverket. Myndigheten anser närmare bestämt att annonsen ger sken av att behandlingen är särskilt lämplig för kvinnor i fertil ålder.

I själva verket saknas det dock ännu tillräckliga data om huruvida det finns några risker med att ge Cimzia under graviditet. Detta enligt produktresumén, den dokumentation som ligger till grund för ett läkemedels godkännande.

Ett annat av de annonspåståenden som Läkemedelsverket vänder sig mot är att behandlingen sägs minska förekomsten av uveit (inflammation i ögats druvhinna). Det finns inte stöd för detta varken i de studier företaget hänvisar till eller i produktresumén, menar myndigheten.

NBL håller med Läkemedelsverket

UCB invänder mot de flesta av Läkemedelsverkets anmärkningar och menar att informationen i annonsen inte kan missförstås eller feltolkas.

Men NBL går på Läkemedelsverkets linje och fäller företaget. NBL skriver att UCB har handlat i strid mot god sed på läkemedelsinformationens område genom påståenden som saknar stöd i produktresumén, påståenden som är fel eller kan missförstås samt genom att redovisa en studie på missvisande sätt. Företaget ska därför betala en straffavgift på 110 000 kronor.