Företag fälls efter anmälan från konkurrent

Företag fälls efter anmälan från konkurrent

Ett bråk kring marknadsföring av melatonin har avgjorts av IGN, som nu ger det anmälda företaget straffavgift.

9 sep 2021, kl 11:27
0

Företaget AGB-Pharma, som bland annat säljer melatonin, ansåg att konkurrenten EQL Pharma brast i marknadsföringen av melatoninläkemedlet Mellozzan. EQL Pharma uppmanades därför att upphöra med marknadsföringen, men då företaget inte bekräftade att det tänkte ändra sig hamnade ärendet hos Informationsgranskningsnämnden, IGN.

EQL Pharma får nu en straffavgift på 55 000 kronor på grund av flera brister i marknadsföringen, men även anmälaren måste betala 20 000 kronor i en administrativ avgift eftersom det inte fick rätt i alla delar av sin anmälan.

Ombads anpassa marknadsföringen

Melatonin är ett läkemedel som används som korttidsbehandling av jetlag hos vuxna. Det används även som behandling mot insomni hos barn och ungdomar mellan 6 och 17 år med ADHD där andra sömnhygienåtgärder har varit otillräckliga.

Enligt anmälaren fanns flera marknadsföringsbrister i en annons i Läkartidningen. Anmälaren skickade därför en upphörandeuppmaning där EQL Pharma ombads att bekräfta att det skulle upphöra med marknadsföringen enligt de påtalade punkterna. EQL Pharma ombads också anpassa all marknadsföring av läkemedlet i framtiden så att bristerna inte upprepades. Företaget bekräftade dock aldrig att det tänkte ändra sig och ärendet lämnades därför över till IGN som nu har tagit ställning.

Fälls för vissa delar

Anmälaren ansåg bland annat att påståendet att läkemedlet är en ”väldigt effektiv” del av behandlingen mot ADHD saknar referens. Det påpekade också att ett påstående om att studier har visat att Mellozzan fungerar utmärkt i kombination med amfetaminbaserade preparat i låg dos, är vilseledande. Detta på grund av att endast handlar om en studie och inte flera, samt att det kan uppfattas som att detta gäller för Mellozzan i synnerhet och inte för melatonin i allmänhet.

IGN anser i likhet med det anmälande företaget att dessa två påståenden strider mot reglerna.

Även påståendet ”Som godkänt läkemedel av läkemedelsverket har Mellozzan alla de kvalitetsparametrar som patienter och dess anhöriga efterfrågar. Det har även lägre pris än lagerberedningen”, fälls av IGN. Detta på grund av att den enda lagerberedningen som fanns är avregistrerad sedan i maj 2021 varför en prisjämförelse med denna är vilseledande. Det uppfyller inte heller kravet på aktualitet och är inte en rättvis jämförelse. Däremot kan påståendet inte anses som kränkande mot ett annat läkemedelsföretag, anser IGN.

Anmälaren har också framfört att ett påstående om att barn somnar bättre och snabbare med läkemedlet saknar ett jämförelsealternativ samt att ett påstående om att en god sömn leder till bättre koncentration och bättre prestation i skolan saknar referens.

I dessa två fall anser dock IGN att det är uppenbart att jämförelsen avser ingen behandling alls samt att påståendet om bättre koncentration är av sådan allmän karaktär att det inte kan anses vilseledande och att det därför inte kräver någon referens.

IGN ger båda företagen avgift

IGN anser att EQL Pharma har ”handlat i strid med god branschsed på läkemedelsinformationens område” och bedömer att företaget ska betala 55 000 kronor i straffavgift.

Eftersom AGB-Pharma inte fick rätt i alla delar av sin anmälan beslutar IGN att även det företaget ska betala en administrativ avgift på 20 000 kronor.