Annons
Smittskyddsläkare vill ha billigare TBE-vaccin
Allt fler fästingar bär på och sprider TBE-smittan.

Smittskyddsläkare vill ha billigare TBE-vaccin

”Vi vill att så många som möjligt vaccineras”, säger Västra Götalandsregionens biträdande smittskyddsläkare.

3 apr 2023, kl 10:14
0

Annons

Eva Lindgren
Foto: Västra Götalandsregionen

Fästingsmittan TBE, Tick borne encephalitis, breder ut sig över landet. Både geografiskt och i antalet fall. Mellan 2004 och 2022 nästan tredubblades antalet fall i Sverige som rapporterades till Folkhälsomyndigheten. Antalet anmälda fall ökade från 171 till 466.

Eva Lindgren är biträdande smittskyddsläkare i Västra Götalandsregionen som är hårt drabbad av TBE.

– Väderförhållandena med ett varmare klimat är en stor orsak, förekomsten av värddjur som sprider fästingar är en annan och hur vi vistas ute i naturen. Men vi har inte alla svaren om varför TBE-smittan ökar idag, säger hon.

Antalet smittade fyrfaldigades i regionen

Vissa regioner – samt vissa områden inom regioner – är extra utsatta för TBE-bärande fästingar.

Västra Götalandsregionen hör dit. 2021 var ett dystert rekordår med 108 fall.

– Vi vill förstås att så många som möjligt ska vaccinera sig, förrförra året hade vi det högsta antalet fall någonsin och förra året näst högst antal fall.

På 13 år har antalet som rapporterats smittade i regionen fyrfaldigats, från 20 fall år 2010 till 80 fall 2022.

– Idag rekommenderar vi TBE-vaccination till alla som vistas i naturen. Självklart är det väldigt många människor som det gäller, konstaterar Eva Lindgren.

Om du får vaccinera dig gratis, billigare eller betala fullpris på flera hundralappar beror på var du bor. Det visar en kartläggning över hela landet som Läkemedelsvärlden gjort.

Priserna skiljer sig åt i samma region

Priserna varierar även mellan vaccinatörerna. Hos Vaccin direkt i Göteborg får exempelvis en vuxen betala 430 kronor per dos och barn 390. På Närhälsans mottagningar i Göteborg kostar én dos 330 kronor för vuxna och 320 för barn.

Då ska man minnas att grundvaccinationen består av tre doser som ska ges i god tid före fästingsäsongen. Det innebär att grundvaccination för ett par med tre barn skulle kunna landa på över 6000 kronor.

– Har man flera barn blir grundvaccinering mot TBE såklart en väldig kostnad. Det är klart att man skulle vilja att det var subventionerat eller gratis, säger Eva Lindgren.

Gratisvaccin kan vara på gång

Fyra regioner diskuterar just nu att införa subventionerat eller gratis vaccin, enligt Läkemedelsvärldens enkät.

I Västra Götaland diskuteras gratis TBE-vaccin till barn och unga, och gratis eller billigare vaccin till vuxna. Sjukdomen är en svår belastning för både individ och sjukvård.

– Det är klart att man måste göra en samhällsekonomisk bedömning. Vi vet att barn svarar ännu bättre på vaccinet än vuxna, säger Eva Lindgren.

Även Stockholms smittskydd positivt

Även i Region Stockholm är frågan uppe på bordet, då om kostnadsfritt vaccin till barn och unga. Det saknas dock tidsplan och förberedda beslut. Men smittskyddet i regionen positivt.

”Införande av kostnadsfri TBE-vaccination för barn skulle innebära att vi på ett jämlikt sätt kan erbjuda TBE-vaccin till  alla barn i vår region.” svarar regionens smittskydd via presstjänsten. ”Vi ser positivt på att barn blir skyddade mot TBE.”

Kan ge bestående men

Eva Lindgren poängterar att TBE kan innebära ett stort lidande. Smittan kan ge allvarlig hjärnhinneinflammation och är i sällsynta fall dödlig.

Hälften blir friska men ungefär varannan får kvarstående men som minnesproblem och stresskänslighet.

– Även om det är ovanligt förekommer det att vi får in riktigt svåra barnfall, berättar hon.

Nu utreder Folkhälsomyndigheten möjligheten till nationella riktlinjer kring TBE-vaccination, något Läkemedelsvärlden tidigare rapporterat om. Detta har många regioners smittskydd efterfrågat.

– Det är väl bra om det blir samordnat och inte så stora variationer mellan regionerna. För patienten blir det enklare att se vad som gäller om man exempelvis ska resa någonstans, tycker Eva Lindgren.