Annons

Föroreningen i heparin analyserad

En möjlig förklaring till hur heparinföroreningen orsakar de allvarliga
symptom som drabbat flera patienter har lagts fram av en forskargrupp,
som även rekommenderar en analysmetod för att hitta kontaminationen.
Nya screeningmetoder föreslås också av en annan forskargrupp. Samtidigt
väljer Läkemedelsverket att dra in alla förorenade tillverkningssatser
av Klexane i Sverige.

24 apr 2008, kl 15:01
0

Annons

Det är troligt att heparinföroreningen, översulfaterat kondroitinsulfat, verkligen ligger bakom de allvarliga reaktioner som drabbat några av de patienter som behandlats med heparin på sistone. I USA rapporteras nu om minst 81 dödsfall.

Kopplingen mellan föroreningen och de aktuella symptomen presenteras i en vetenskaplig artikel i New England Journal of Medicine. Forskarna visar bland annat att översulfaterat kondroitinsulfat kan orsaka kraftig blodtryckssänkning hos grisar ? vilket kan kopplas till de anafylaktiska reaktioner som drabbat patienterna i fråga. Men trots höga doser påverkades inte alla djur, vilket också stämmer överens med observationen att majoriteten av de utsatta patienterna inte reagerade på föroreningen.

Forskarnas resultat tyder även på att en enkel analysmetod skulle kunna komplettera de metoder som redan tagits fram för att hitta föroreningen. I en artikel i Nature Biotechnology ger några andra forskare en detaljerad strukturanalys av översulfaterat kondroitinsulfat. Utifrån den informationen föreslår sedan även de screeningmetoder som skulle kunna användas för att försäkra sig om att heparinföroreningen inte finns närvarande.

Läkemedelsverket beslutade igår att dra in de förorenade tillverkningssatserna av heparinläkemedlet Klexane i Sverige. Trots att föroreningshalten är låg och riskerna bedöms som obefintliga vid injicering i underhudsfettet väljer myndigheten att agera på detta sätt av försiktighetsskäl.