Annons

Regeringen ska rusta upp missbruksvården

Hur lugnande medel och sömnmedel skrivs ut varierar beroende på olika
läkares vanor och attityder. Detta är något som regeringen vill ändra
på. Idag beslutas om en strategi för att förbättra missbruks- och
beroendevården, skriver äldre- och folkhälsominister Maria Larsson i en
debattartikel i Dagens Nyheter.

24 apr 2008, kl 12:26
0

Annons

Olika förhållningssätt hos läkare bedöms vara förklaringen till de geografiska skillnader i förskrivning av lugnade medel och sömnmedel som finns i landet. För att förändra situationen vill regeringen att Socialstyrelsen tillsammans med specialistföreningar ska förbättra läkarnas kunskaper om beroendeproblematik och hantering av narkotikaklassade läkemedel.

Regeringen vill även föra över ansvaret för missbruks- och beroendevården från kommuner till landstingssjukvård ? för att minska den variation i vårdkvalitet som råder idag. Valfriheten bör också öka inom missbruks- och beroendevården och leda till att varje individ får större möjlighet att avgöra vad som är bäst för honom eller henne.

I strategin som regeringen beslutar om idag ingår en satsning på 40 miljoner kronor för att granska kommunernas sätt att hantera missbruksvården. Samtidigt avsätts 28 miljoner för att förbättra kunskapsutvecklingen. Planerna sträcker sig fram till och med 2010.