Annons

Nationellt forum för ordnat införande av nya läkemedel

Ett forum för koll på nya läkemedelsbehandlingar startar nästa år. Det är en av aktiviteterna i den reviderade nationella läkemedelsstrategin som Läkemedelsverket presenterade på onsdagen.

28 nov 2012, kl 12:58
0

Annons

Den nationella läkemedelsstrategin togs fram 2011 för att leda till en bättre läkemedelsanvändning. Läkemedelsverket, som samordnar arbetet, har nu tagit fram en reviderar arbetsplan för 2013. Bland annat ska ett nytt nationellt forum för så kallad horizon scanning av nya läkemedelssubstanser att byggas upp under 2013. Forumet ska samordna kunskap och samverka kring införande och uppföljning av nya läkemedelsbehandlingar. 

Andra aktiviteter är strukturerade läkemedelssamtal på apotek, indikatorer för god patientsäkerhet på apotek enligt GPP samt webbaserad fortbildningsmodul för förstärkning av AT-läkares kunskap om äldre och läkemedel.

Sveriges apoteksförening ser positivt på att apotekens roll i arbetet med att förbättra svenskarnas läkemedelsanvändning förstärks.
– Strukturerade läkemedelssamtal bör resultera i bättre följsamhet till ordinerad läkemedelsbehandling, bättre behandlingsresultat, reducerade kostnader för felaktig läkemedelsanvändning och färre sjukhusinläggningar orsakade av läkemedelsrelaterade problem, säger Johan Wallér, vd för Sveriges apoteksförening, i ett pressmeddelande.

– Att staten nu upptäcker potentialen i apotekens specialistkompetens och tillgänglighet är oerhört glädjande. Förhoppningsvis är det ett första steg mot en utveckling där farmaceutiska tjänster på apotek blir en än mer naturlig del i vårdkedjan. Det skulle leda till bättre vård och en effektivare läkemedelsanvändning, fortsätter han.

Handlingsplanen i den nationella läkemedelsstrategin uppdateras varje år och består av sju insatsområden. Sedan arbetet inleddes har bland annat nationella riktlinjer för hur äldre och multisjuka ska behandlas utarbetats, de lokala Stramagrupperna utvecklats och förutsättningar för effektiva läkemedelsgenomgångar skapats.