Annons
P-pillers inverkan på kvinnors livskvalitet granskas
P-pillers effekt på livskvalitet är inte så välstuderad. Foto: iStockphoto

P-pillers inverkan på kvinnors livskvalitet granskas

Många kvinnor upplever att de mår dåligt av sina p-piller. Men det finns få studier. Därför ska forskare vid KI och Handelshögskolan i Stockholm studera hur p-piller påverkar unga kvinnors livskvalitet.

29 nov 2012, kl 10:29
0

Annons

– När man jobbar som gynekolog, vilket jag ursprungligen är, möter man dagligen kvinnor som mår dåligt. Det finns många föreställningar om att p-piller påverkar humör, vikt och sexlust, men faktum är att vi vet väldigt lite om det. Vi har få vetenskapliga bevis för att det är så, säger Angelica Lindén Hirschberg, professor vid Karolinska institutet och studieledare. 

De flesta studier som görs är jämförelser mellan olika preparat, och alltså inte placebokontrollerade. Den här studien är randomiserad, dubbelblind och placebokontrollerad. 
– I första hand studeras risker och effekt med läkemedel, så vi vet mycket om hur säkra p-piller är och vilken effekt de har. Däremot vet vi ingenting säkert om mjukdata. Det ligger kanske inte alltid i industrins intresse att ta reda på hur kvinnor mår av deras produkter, om det inte är förenat med några allvarliga risker.

Eftersom upp emot 50 procent av alla kvinnor mellan 18-25 år gamla använder hormonella preventivmedel är det så viktigt att ta reda på hur de påverkar livskvaliteten.
– Vi vet att individer kan påverkas olika av läkemedel. Det finns de som mår sämre men även de som mår bättre av p-piller. Vi undrar hur stor är den här inverkan är och om man kan se den på gruppnivå.

Resultatet från studien kan leda till att rådgivningen kring p-piller förbättras.
– De kvinnor som inte mår bra byter ofta sort idag, men det görs lite slumpmässigt utan att veta mer om effekterna. Det är inte säkert att vår studie kommer att visa en negativ inverkan på livskvaliteten. Till exempel upplever många kvinnor att de går upp i vikt av sina p-piller men det har inte gått att visa i studier.

Totalt ska man försöka rekrytera 400 kvinnor mellan 18-30 år gamla till studien som ska pågå under två år. Bland annat ska man jämföra effekten på livskvalitet – humör, sexualitet och sexuell lust. 
– Vi har valt andra generationens p-piller, det vanligast förskrivna i Sverige, säger Angelica Lindén Hirschberg och förklarar att man gärna hade studerat ett tredje generationens p-piller också men att det inte fanns medel för det.

Den delen av studien som görs vid Handelshögskolan i Stockholm ska undersöka ekonomiskt beteende.
– Vi vet att det finns en könsskillnad i riskbeteende. Män är till exempel bättre på att ljuga och tar mer risker medan kvinnor visar empati i högre grad. Kanske kan dessa skillnader bero på könshormoner, som då påverkas av p-piller, säger Angelica Lindén Hirschberg. 

Studien görs vid Kvinnohälsan vid Karolinska universitetssjukhuset i Solna. Rekryteringen pågår och forskarna hoppas att fler unga kvinnor som är intresserade av att delta kommer att höra av sig.