Flest narkolepsifall i Sverige

Det har rapporterats in 700 fall av narkolepsi till den europeiska biverkningsdatabasen. Sverige står för drygt hälften av fallen. Nu visar det sig att även vuxna kan ha drabbats.

29 nov 2012, kl 11:27
0

Sedan massvaccinationen med Pandemrix hösten 2009 har 768 fall av narkolepsi rapporterats in till den europeiska biverkningsdatabasen, uppger Läkemedelsverket till SVT. Sverige har drabbats hårdast med 374 fall. Därefter kommer Finland med 147, Norge med 77 och Tyskland med 53 inrapporterade fall. 

Ett skäl till de höga talen i Sverige kan vara att så många här valde att vaccinera sig
– Ytterligare en orsak kan vara att vi skiljer oss genetiskt, de här generna som ökar risken för att få den här komplikationen är lite vanligare här uppe i norr, än i söder, säger Tomas Olsson, professor i neurologi vid Karolinska institutet, till SVT.

Hittills har 143 svenska barn och ungdomar fått narkolepsin klassad som läkemedelsskada efter Pandemrix. Läkemedelsförsäkringen har ännu inte bestämt om vuxna ska få narkolepsi godkänd som läkemedelsskada, utan väntar på studier från Läkemedelsverket som klarlägger sambandet mellan narkolepsi och vaccinet för vuxna. 

Enligt SVT visar en fransk opublicerad studie att personer som är 19 år eller äldre har fyra gånger högre risk att få narkolepsi jämfört med de som inte vaccinerat sig.  

Göran Stiernstedt, chef för vård och omsorg vid Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, säger nu att han var tveksam till massvaccineringen, trots att han följde den officiella linjen och uppmanade folk att vaccinera sig hösten 2009. Han tycker inte att det var rätt beslut att vaccinera hela befolkningen. 
– Med facit i hand tycker jag inte det, epidemin blev betydligt lindrigare än de värsta scenarierna. När man nu går igenom materialet så visar det sig att vi hade ganska mycket information från södra halvklotet om att det sannolikt inte skulle bli den här riktigt stora katastrofen. Frågan är varför vi inte tog det mer ”ad notam”, säger han till SVT.

Han vill se en oberoende utvärdering av massvaccinationen.
– Jag tycker det är en stor medicinsk tragedi och jag är säker på att den i framtiden kommer stå i historieböckerna vid sidan om neurosedynkatastrofen.