Pengar och piller

Så mycket betalar staten regionerna för läkemedel

Nu är överenskommelsen mellan staten och SKL om statsbidraget för årets läkemedelsförmåner klar.

28 Jan 2019, kl 15:13
0

För innevarande år får landets regioner 29 680 miljoner kronor i statsbidrag för att täcka kostnader för läkemedelsförmånerna, vissa smittskyddsläkemedel och specifikt läkemedel mot hepatit C. Det meddelar Sveriges kommuner och landsting, SKL, i sitt nyhetsbrev Ekonomi nytt.

Av det totala statsbidraget utgör bidraget för läkemedelsförmånerna 27 032 miljoner kronor. Bidraget för hepatit C-läkemedel uppgår till 1 028 miljoner kronor medan 1 620 miljoner är bidraget för vissa andra läkemedel förskrivna enligt smittskyddslagen, dosläkemedel, vissa läkemedel inom slutenvården samt för vissa förbrukningsartiklar.

Förra året var statsbidraget för läkemedel 27 789 miljoner kronor, vilket innebär en ökning av statsbidraget med 6,8 procent i år.