Annons
Nu görs inskränkningen av läkemedelsstatistiken
Foto>: Istock

Nu görs inskränkningen av läkemedelsstatistiken

Socialstyrelsen har nu fattat det slutliga beslutet om inskränkningar i utlämnandet av läkemedelsstatistik.

28 jan 2019, kl 15:03
0

Annons

Läkemedelsvärlden rapporterade nyligen att en dom i kammarrätten lett till att Socialstyrelsen utredde det juridiska läget för myndighetens läkemedelsstatistik.

Nu är utredningen klar. Den visar att en del av de statistikuppgifter som myndigheten tidigare lämnat ut, av sekretesskäl inte längre kan lämnas ut. Socialstyrelsen har därför beslutat att omedelbart införa inskränkningar i utlämnandet och publiceringen av statistik.

Det kommer inte längre att gå att beställa statistik som beskriver försäljningsvolymer i kombination med läkemedels varunummer eller produktnamn och inte heller i kombination med ATC-kod om det bara finns en tillverkare i den aktuella ATC-gruppen.

Även Socialstyrelsens statistikdatabas förändras. Detta genom att statistik om antalet definierade dygnsdoser, DDD, tas bort.