Hem Taggar Läkemedelsstatistik

Tag: Läkemedelsstatistik

Många vill slopa sekretess även utanför förmånen

En rad remissinstanser anser att undantaget från statistiksekretessen bör gälla alla receptläkemedel.
14 aug 2023, kl 10:42

Nya direktiv för utredning om läkemedelsstatistik

Uppdraget till läkemedelsstatistikutredningen ändras och uppdragstiden förlängs till 30 december.
2 jun 2022, kl 09:43

Utredare ska lösa frågor om läkemedelsstatistik

Regeringen vill ha en mer ändamålsenlig lagstiftning om försäljningsstatistik om läkemedel.
19 feb 2021, kl 11:25

Användningen av läkemedel fortsätter öka

Ny statistik från Socialstyrelsen visar att två av tre i befolkningen hämtade ut minst ett receptläkemedel i fjol.
3 apr 2019, kl 10:04

Nu görs inskränkningen av läkemedelsstatistiken

Socialstyrelsen har nu fattat det slutliga beslutet om inskränkningar i utlämnandet av läkemedelsstatistik.
28 jan 2019, kl 15:03

Försäljningsvolymer kan bli hemliga i statistiken

Socialstyrelsen överväger att sluta lämna ut vissa typer av läkemedelsstatistik av sekretesskäl.
18 jan 2019, kl 13:39

Fler äldre hämtar ut blodfettssänkande

Drygt var tredje person över 65 år hämtade ut blodfettssänkande läkemedel under förra året.
10 apr 2018, kl 10:09