Annons
Fler äldre hämtar ut blodfettssänkande

Fler äldre hämtar ut blodfettssänkande

Drygt var tredje person över 65 år hämtade ut blodfettssänkande läkemedel under förra året.

10 apr 2018, kl 10:09
0

Totalt hade 960 000 personer hämtat ut minst ett blodfettssänkande läkemedel under 2017, enligt statistik från Socialstyrelsen. Statiner är den vanligaste läkemedelsgruppen för blodfettssänkande behandling. I den äldsta gruppen, 85 år och äldre, hade andelen personer som hämtat ut statiner ökat.

Det har tidigare funnits en trend att sätta ut kolesterolsänkande läkemedel hos äldre, trots att forskning visar att läkemedlen kan skydda mot till exempel hjärtinfarkt även hos de äldsta, något som bland annat Sveriges Radio rapporterat om.

Statistiken från Socialstyrelsen visar också att de nyare blodförtunnande läkemedlen, direktverkande orala antikoagulantia (DOAK), nu har gått om den sedan länge dominerande blodförtunnaren warfarin (Waran). Under 2017 hämtade närmare åtta procent av befolkningen 65 år och äldre ut ett DOAK-läkemedel.

Statistiken visar också att svenskarna köper allt mer receptfria läkemedel. Under perioden 2006 till 2017 skedde en ökning med 70 procent sett till kostnaderna. Kostnaderna för receptfria läkemedel utgjorde 2017 cirka 10 procent av den totala läkemedelsförsäljningen.