Annons
”Man kan förvänta sig en fortsatt ökning”

”Man kan förvänta sig en fortsatt ökning”

Utskrivningen av adhd-läkemedel beräknas fortsätta att öka. De regionala skillnaderna bekymrar Socialstyrelsen.

9 apr 2018, kl 09:52
0

Annons

Peter Salmi
Foto: Socialstyrelsen

Trots att andelen barn som får läkemedel för adhd redan är större än den förväntade utifrån den uppskattade prevalensen, som är fem procent, beräknas kurvan fortsätta uppåt ett tag till.

– Det finns ingenting som tyder på att det kommer vända tvärt eller mattas av inom kort, utan det här kommer att fortsätta, säger Peter Salmi, utredare på Socialstyrelsen.

Myndigheten har redan tidigare konstaterat att trenden går åt att fler än förväntat får adhd-medicin. Eftersom de som börjar ta medicin oftast fortsätter, blir populationen som tar läkemedlen större för varje år.

Är ni bekymrade över utvecklingen?
– Det har ju inte skenat, säger Peter Salmi. Däremot är de regionala skillnaderna olyckliga. Att det finns regioner som har väldigt låg respektive väldigt hög andel kan tyda på att vården inte är jämlik.

Att få större kunskap om orsakerna bakom de regionala skillnaderna är ett arbete som pågår, berättar Peter Salmi. Det är dock inget snabbt eller enkelt utredningsarbete.

– Vi måste bland annat beställa data från andra myndigheter. Det är mycket som måste kollas, som inte går så fort. Men visst håller vi på med detta. Vi har bland annat haft dialogmöten med professionen för att få deras återkoppling.

Det handlar dels om att utesluta faktorer, som till exempel att prevalensen faktiskt skiljer sig åt i landet.

– Det talas ju en del om överdiagnostisering i medier, säger Peter Salmi. Men då måste man även tro att det finns en underdiagnostisering. Men Socialstyrelsen kommer att komma med mer i det här ämnet.