Annons
Fortsatt stora regionala skillnader för adhd-medicin

Fortsatt stora regionala skillnader för adhd-medicin

Skillnaderna i landet när det gäller andelen som får adhd-läkemedel fortsätter. Orsakerna är inte utredda.

9 apr 2018, kl 08:45
0

Nya siffror från Socialstyrelsen visar att både ökningen och de regionala skillnaderna fortsätter. När det gäller pojkar, som är de som får mest adhd-läkemedel, är andelen mellan 10 och 17 år som får medicin för adhd 8,6 procent i Gävleborg, 7,4 procent i Halland och 7 procent i Stockholm. Det är andelar som ligger över den uppskattade förekomsten av adhd generellt.

Bland länen som har lägst andel pojkar mellan 10 och 17 år som medicineras för adhd finns Jönköping, med 3,6 procent, och Kronoberg med 3,7 procent. Statistiken baseras på läkemedelsregistret som visar uthämtade läkemedel på apotek till och med 2017.

Socialstyrelsen konstaterar att vissa kommuner ligger utanför den förväntade användningen av adhd-medicin, det vill säga där andelen som hämtat ut recept ligger långt över eller långt under den uppskattade förekomsten av adhd.

Faktorer som kan ligga bakom skillnaderna är variationer i den faktiska förekomsten av adhd, att förekomsten av adhd är högre bland barn med svårare socioekonomiska förhållanden eller att tillgången till kompetens och resurser i sjukvården skiljer sig åt, skriver myndigheten.

De regionala skillnaderna och den fortsatta ökningen av utskrivna adhd-läkemedel är något som Socialstyrelsen har konstaterat och följt under flera års tid. Men svaren på varför det ser ut som det gör, dröjer.

”En fråga att närmare analysera är de kommunala skillnaderna i användningen av läkemedel”, skriver myndigheten i det aktuella faktabladet. ” Utifrån myndighetens perspektiv, att vården ska vara patientsäk­er och jämlik, är det angeläget att öka kunskapen om varför uttagen av adhd-läke­medel skiljer sig åt mellan kommuner.”