Nya direktiv för utredning om läkemedelsstatistik
Foto: istock

Nya direktiv för utredning om läkemedelsstatistik

Uppdraget till läkemedelsstatistikutredningen ändras och uppdragstiden förlängs till 30 december.

2 jun 2022, kl 09:43
0

Annons

Regeringen ändrar uppdragsbeskrivningen för läkemedelsstatistikutredningen som tillsattes i början av 2021. Anledningen till att regeringen ändrar uppdraget är att ge E-hälsomyndigheten ett så tydligt författningsstöd som möjligt. Uppdragstiden för utredningen, som skulle ha slutredovisats 31 maj, förlängs samtidigt till 30 december 2022.

Läkemedelsstatistik inte längre offentlig

Det var i februari 2021 som regeringen tillsatte en utredning för att undersöka vilka åtgärder som behövs för att få ordning på utlämnandet av läkemedelsstatistik. Uppdraget gick till juristen och universitetslektorn Ulrika Sandén, Umeå universitet.

Bakgrunden till uppdraget var att Socialstyrelsen och E-hälsomyndigheten beslutade att begränsa utlämnandet av försäljningsstatistik. Myndigheterna bedömde, efter en dom i kammarrätten, att utlämnandet kan strida mot statistiksekretess. Det här innebär att uppgifter om försäljningsvolymen för ett visst läkemedel inte är offentliga, om inte läkemedelsbolaget godkänner att uppgifterna lämnas ut. I huvudsak är syftet med utredningen är att läkemedelsstatistiken i så stor utsträckning som möjligt ska kunna lämnas ut till de aktörer som tidigare kunde få ut den, skriver regeringen.

Uppgifter från nationell läkemedelslista

I uppdraget ingår även att undersöka hur E-hälsomyndighetens lagstadgade skyldighet att lämna ut uppgifter om läkemedelsstatistik kunde förtydligas, och vid behov utökas.

Inom denna del har utredaren Ulrika Sandén sett ett behov av att kunna föreslå en annan reglering av sekretess och personuppgiftsbehandling än den som är möjlig i den ursprungliga uppdragsbeskrivningen. Detta är orsaken till att regeringen har beslutat att göra de nu aktuella ändringarna.

I den ursprungliga uppdragsbeskrivningen omfattades enbart uppgifter som E-hälsomyndigheten hämtar från registret nationell läkemedelslista. Men E-hälsomyndigheten behöver även använda andra register när den ska lämna ut läkemedelsstatistik. Därför vill utredaren att uppdraget ska omfatta även dessa register.