Annons
Försäljningsvolymer kan bli hemliga i statistiken

Försäljningsvolymer kan bli hemliga i statistiken

Socialstyrelsen överväger att sluta lämna ut vissa typer av läkemedelsstatistik av sekretesskäl.

18 jan 2019, kl 13:39
0

Annons

Socialstyrelsen samlar in, bearbetar och tillhandahåller läkemedelsstatistik för många olika syften. Nu ser det ut som att vissa av de statistikuppgifter som myndigheten i dag brukar lämna ut, inte längre kommer att lämnas ut efter 28 januari.

Då ska Socialstyrelsens ledningsgrupp ta ställning till en intern utredning där de egna juristerna och statistikexperterna sannolikt kommer fram till att utlämnandet av juridiska skäl behöver inskränkas.

– Om det blir en förändring så genomförs den omedelbart efter ställningstagandet i ledningsgruppen, säger Henrik Nordin, utredare och statistiksamordnare vid Socialstyrelsen.

Det som då inte längre kommer att lämnas ut är statistik som direkt eller indirekt visar försäljningsvolymer av specifika läkemedelsprodukter, till exempel varunummer eller produktnamn tillsammans med antal förpackningar. Inskränkningen kan även komma att omfatta försäljningsvolym kopplat till ATC-koder när det gäller ATC-grupper som bara innehåller ett läkemedel.

Däremot kommer andra typer av uppgifter fortfarande att lämnas ut. Data för forskningsändamål berörs till exempel inte av den eventuella inskränkningen och läkemedelsföretag kommer fortfarande att kunna få statistik om sina egna produkter. Det kommer också fortfarande att gå att få reda på antalet patienter som köpt olika läkemedel.

Orsaken till att Socialstyrelsen överväger en inskränkning av utlämningen av statistik finns i en dom i kammarrätten i Stockholm i fjol. I domen avslogs ett överklagande från Apotekstjänst AB som hade begärt ut en statistikrapport från E-hälsomyndigheten.

Den begärda statistikrapporten redovisade försäljningen av läkemedelsförpackningar som dosdispenserats inom varje landsting under en viss period, uppdelat per varunummer. E-hälsomyndigheten avslog denna begäran av sekretesskäl och Apotekstjänst överklagade hos kammarrätten.

I sin dom ger kammarrätten E-hälsomyndigheten rätt. De begärda uppgifterna omfattas av sekretess enligt reglerna i offentlighets- och sekretesslagen. Detta eftersom de ”avser en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden”. Kammarrätten skriver att statistikrapportens uppgifter per landsting kan knytas till specifika dosföretag eftersom varje landsting upphandlar en dosaktör. Dessutom finns det uppgifter om specifika läkemedels varunummer och antal förpackningar. Det går därför att räkna ut försäljningsvolymer hos varje dosaktör och hos deras leverantörer.

Kammarrätten bedömer att statistikrapporten innehåller uppgifter som rör affärsförhållanden för enskilda företag och att dessa kan ha skäl att hålla sådan information hemlig för konkurrenter. Därför är uppgifterna sekretessbelagda.

– Eftersom vi har precis samma data som E-hälsomyndigheten så påverkar domen även vår statistikverksamhet, säger Henrik Nordin på Socialstyrelsen.

Det är inte bara policyn för utlämning av statistik som ser ut att behöva ändras, även vissa delar av Socialstyrelsens öppna databas med läkemedelsstatistik kan beröras.

– När det gäller statistiken om antal patienter och antal expedierade recept för olika läkemedel ser vi inga problem. Men databasen redovisar även antal definierade dygnsdoser och där börjar vi närma oss försäljningsvolym, säger Henrik Nordin.

Myndigheten har nyligen skickat ut förhandsinformation om den pågående utredningen till aktörer som tidigare begärt ut den aktuella typen av statistik.

– Vi förstår att tillgången till statistiken är betydelsefull för många aktörer, inte minst företag som jobbar med läkemedelsdata. Vi vill gärna få en bättre bild av vilka konsekvenser som en förändring kan få för statistikanvändarna för att i dialog eventuellt kunna hitta andra lösningar.