Annons
Snabb behandling med KBT på nätet
Foto: Istock

Snabb behandling med KBT på nätet

Patienter som begärde vård för depression och ångest startade sin behandling i snitt 23 dagar efter begäran.

18 jan 2019, kl 12:18
0

Annons

En årsrapport från det Svenska internetbehandlingsregistret Siber bekräftar resultat från tidigare studier om att kognitiv beteendeterapi, KBT, via internet fungera lika bra som KBT hos en psykolog.

Kvalitetsregistret Siber startades 2015 för att följa upp och kvalitetssäkra användningen av psykologisk internetbehandling i kliniska vardag.

Resultat i registrets nyligen publicerade årsrapport för 2017 visar bland annat att effekten av internet-KBT för depression, ångest och sömnsvårigheter är god och i nivå med ”vanlig” KBT och att den håller i sig även efter avslutad behandling. För social fobi och paniksyndrom var resultaten måttliga eller svåra att tolka på grund av bortfall.

Ett argument för användning av internet-KBT är den ökade tillgängligheten där patienter inte behöver resa för att träffa en psykolog eller där vårdbesök tar lång tid att boka in på grund av resursbrist.

I årsrapporten framgår att tillgängligheten verkligen är hög. I snitt tog det 23 dagar från att patienten begärde vård till att hen startade sin behandling. Ungefär 81 procent fick behandling inom 30 dagar från vårdbegäran.

I Sverige är annars riktlinjerna att patienter ska få komma på ett första bedömningsbesök om psykisk ohälsa inom 30 dagar för att därefter få tid för att starta behandling.

Årsrapporten innehåller data från regionerna Örebro, Stockholm och Uppsala och baseras på uppgifter om 767 patienter i åldrarna 16 till 82 år. Majoriteten av patienterna var mellan 20 och 40 år och ungefär två-tredjedelar var kvinnor.

Uppskattningsvis startade cirka 3 500 patienter internetbehandling under 2017 vilket innebär att anslutningsgraden till Siber fortfarande är låg.