Apodos konserverar behandling

Äldre patienter som får sina läkemedel genom Apodos får sin läkemedelsbehandling ändrad mer sällan än andra. Det visar en studie av patienter i Västra Götalandsregionen.

27 nov 2009, kl 12:24
0

Annons

En studie av 100 patienter i Västra Götalandsregionen visar att Apodos kan leda till att läkemedelsbehandlingar inte omvärderas i samma utsträckning som med vanliga recept. Patienterna hade alla konsekutiva höftfrakturer och var äldre än 65 år. Forskarna ville se om det faktum att de fick sina läkemedel i dospåsar via Apodos påverkade hur ofta läkemedelsbehandlingen förändrades.

Studien, som
presenterades i en poster på Medicinska riksstämman, visade att de som fick ordinationen via Apodos under hela perioden inte fick sin behandling ändrad i samma utsträckning som de som fick sina läkemedel via vanliga recept. När patienterna skrevs ut från sjukhuset hade de i Apodos-gruppen i genomsnitt 11 läkemedel, och i gruppen som fick sina läkemedel förskrivna via recept hade i genomsnitt 10 läkemedel.

Efter sex månader
hade patienterna i Apodos-gruppen 7,7 läkemedel och patienterna i receptgruppen 7,2 läkemedel. Under perioden hade det satts in i snitt 1,4 läkemedel per patient i Apodosgruppen och 2,8 läkemedel per patient i receptgruppen.

Forskarna bakom
studien, Christina Sjöberg och Susanna Wallerstedt, mätte också i hur stor utsträckning patienterna som fick sina läkemedel via Apodos hämtade ut de läkemedel som också hade förskrivits till dem men som inte dispenserades via Apodos. Totalt var det 20 procent av läkemedlen som inte hämtades ut under de senaste 15 månaderna eller under den patienten använt Apodos.