Annons
Varnar för tre nya virusvarianter i EU
Coronavirus. Illustration: Istock

Varnar för tre nya virusvarianter i EU

Risken är nu hög att nya varianter av coronaviruset skapar problem, bedömer EU:s smittskyddsmyndighet.

22 jan 2021, kl 11:04
0

Annons

EU:s smittskyddsmyndighet ECDC (med säte i Stockholm) har publicerat en ny riskbedömning beträffande nya varianter av viruset sars-cov-2 som orsakar covid-19. ECDC rapporterar att det nu finns tre nya virusvarianter som har hög sannolikhet att orsaka ökad smittspridning och därmed fler fall och dödsfall i Europa.

Det handlar om de varianter som ursprungligen upptäcktes i Storbritannien, Sydafrika respektive Brasilien.

För att motverka effekten av de nya virusvarianterna uppmanar ECDC länderna till ökad laboratorieövervakning och fortsatta restriktioner mot smittspridning. En viktig åtgärd är också, framhåller myndigheten, att öka takten i covid-19-vaccineringen. Det gäller särskilt äldre, vårdpersonal och andra riskgrupper.

De test som gjorts tyder på att de nuvarande covid-19-vaccinerna skyddar även mot den brittiska virusvarianten. När det gäller varianterna från Sydafrika och Brasilien är det fortfarande oklart hur bra skydd vaccinerna ger och undersökningar av detta pågår.

Virusvarianter sprids snabbt

Den brittiska virusvarianten upptäcktes i Storbritannien i december. Den kallas VOC 202012/01. Den verkar inte ge allvarligare sjukdom, men sprids mycket lättare och är nu den dominerande varianten i Storbritannien. Landet har på senare tid sett en kraftig ökning av antalet covid-19-sjuka och trycket på vården är mycket högt. Nu i januari har Storbritannien rapporterat sina högsta dödssiffror på grund av covid-19 hittills under pandemin, skriver ECDC i sin riskbedömning.

I Irland finns lokal spridning av den brittiska virusvarianten och även här har antalet fall ökat kraftigt på senare tid. I Danmark har samhällsspridning av denna virusvariant fått myndigheterna att besluta om striktare och förlängda restriktioner.

Den 19 januari hade, enligt Folkhälsomyndigheten, 55 fall av den brittiska varianten upptäckts i Sverige, varav 16 fall saknade resekoppling.

Den andra virusvarianten som ECDC varnar för hittades först i Sydafrika och kallas 501Y.V2. Preliminärt verkar även den ha ökad smittsamhet, men det är ännu oklart om den förändrar sjukdomens svårighetsgrad. Varianten har hittills hittats i tio länder inom EU/EFTA. I Sverige har två fall hittats, båda hos resenärer från Sydafrika.

Den tredje virusvarianten som oroar har hittills enbart hittats i Brasilien där den orsakat en kraftigt ökad covidspridning, samt hos resenärer från Brasilien. I Sverige har ännu inga fall av denna variant hittats.

Svenska åtgärder

För att bromsa introduktionen av nya virusvarianter i vårt land har Folkhälsomyndigheten infört restriktioner för resenärer. Nu införs nu samma restriktioner för resande från Brasilien som de som redan tidigare fanns för resenärer från Storbritannien och Sydafrika.

Alla inresande till Sverige som har vistats i Storbritannien, Sydafrika eller Brasilien uppmanas att stanna hemma i minst sju dagar, undvika kontakt med andra så långt det går och att testa sig snarast efter ankomst med uppföljande test fem dagar efter ankomst. Även övriga i hushållet bör stanna hemma i väntan på provsvar.