Annons
”Vi bör köpa oss tid tills vi vet mer om omikron”
EU:s smittskyddsmyndighet European centre for disease prevention and control, ECDC, har sitt huvudkontor i Solna i Stockholms norra utkant.

”Vi bör köpa oss tid tills vi vet mer om omikron”

ECDC vill att länderna agerar nu trots att vi ännu inte vet hur farlig den nya virusvarianten egentligen är.

29 nov 2021, kl 08:00
0

Andrea Ammon. Läkemedelsvärlden

Andrea Ammon, chef för EU:s smittskyddsmyndighet ECDC. Foto: Helene Wallskär

Under veckoslutet har nyhetsrapporteringen varit intensiv om den nya varianten av covid-19-viruset sars-cov-2, omikron. Myndigheter och experter har både varnat för potentiella risker med den nya varianten och samtidigt manat till lugn. Vaccinbolag var också snabbt ute och försäkrade att de kan modifiera covid-19-vaccinerna om det visar sig behövas.

Omikron upptäcktes först i Botswana (11 november) och Sydafrika (14 november). Den har spridit sig med resenärer till andra delar av världen. Fall har de senaste dagarna konstaterats i bland annat Australien och flera länder i Europa, däribland Danmark och Italien. Ännu har den svenska virusövervakningen inte hittat några fall av omikron.

Vaccinbolagen är i startgroparna

Både Världshälsoorganisationen, WHO, och ECDC har klassat omikron som en ”variant of concern” vilket är den högsta riskklassningen. Bedömningen grundas främst på att omikron har fler mutationer i spikeproteinet än någon tidigare variant. Eftersom både de nuvarande vaccinerna och många av covid-19-behandlingarna är riktade mot spikeproteinet skulle de många mutationerna eventuellt kunna göra att vaccin- och läkemedelseffekten mot omikron blir lägre.

Läkemedelsföretagen Moderna och Pfizer/Biontech som gör de mRNA-vacciner mot covid-19 som vi för närvarande använder i Sverige har båda uttalat sig om omikron. Enligt bolagen kommer det att ta ytterligare två till tre veckor innan det står klart om de nuvarande vaccinerna är tillräckligt effektiva även mot den nya varianten. Bolagen har också förklarat att de har beredskap för att göra detta och att det skulle ta omkring hundra dagar.

ECDC vill att länderna är proaktiva

Chefen för EU:s smittskyddsmyndighet ECDC, Andrea Amon, har kommenterat myndighetens riskbedömning av omikron.

– På det här stadiet måste vi, baserat på vår erfarenhet av tidigare varianter, vidta åtgärder som en försiktighetsåtgärd för att köpa oss tid tills vi får mer kunskap, sa hon.

Både Världshälsoorganisationen, WHO, och ECDC har klassat omikron som en ”variant of concern” vilket är den högsta riskklassningen. Bedömningen grundas främst på att omikron har fler mutationer i spikeproteinet än någon tidigare variant. Eftersom både de nuvarande vaccinerna och många av covid-19-behandlingarna är riktade mot spikeproteinet skulle de många mutationerna eventuellt kunna göra att vaccin- och läkemedelseffekten mot omikron blir lägre.

– Det råder ännu betydande osäkerhet om variantens smittsamhet, om hur den påverkar vaccineffekten och risken för återinfektioner samt om andra egenskaper, sa Andrea Ammon.

Myndigheten rekommenderar i sin riskbedömningsrapport bland annat vaccinering av ännu ovaccinerade och påfyllnadsdoser av covid-19-vaccin till vaccinerade vuxna. Myndigheten förespråkar även förstärkta smittskyddsåtgärder, begränsningar av resandet till de länder där varianten hittills hittats samt noggrann övervakning för att snabbt kunna upptäcka omikron om den dyker upp.

Svenska rekommendationer

I det svenska övervakningsprogrammet för sars-cov-2 analyseras minst tio procent av de positiva proverna med helgenomsekvensering. Men enligt Folkhälsomyndigheten sekvenseras för närvarande mer, ungefär 40 procent. När det gäller positiva prover från personer som får covid-19 efter utlandsresor helgenomsekvenseras samtliga.

Folkhälsomyndigheten införde i fredags särskilda rekommendationer för alla inresande från Sydafrika, Lesotho, Botswana, Zimbabwe, Moçambique, Namibia och Eswatini (Swaziland).

Dessa personer uppmanas att stanna hemma i sju dagar efter ankomsten till Sverige. Det gäller oavsett om de har symtom eller inte. Uppmaningen omfattar även barn oavsett ålder. Dessutom bör dessa personer testa sig så snart som möjligt efter ankomsten till Sverige. Sedan ska de ta ett nytt test efter fem dagar. Rekommendationen gäller både vaccinerade och ovaccinerade och även personer som tidigare har haft covid-19.

Uppdatering från WHO

Efter att börser rasat och gränser stängts gick Världshälsoorganisationen, WHO, ut och avrådde från förhastade reaktioner på nyheten om omikron. Myndigheten pekade på att vi ännu vet mycket lite om variantens egenskaper.

På söndagen offentliggjorde WHO sedan en uppdatering av vad forskarna hittills kommit fram till om omikron. Enligt denna uppdatering kommer dagens covid-19-vacciner att skydda mot allvarlig sjukdom och död även av den nya virusvarianten. När det gäller vaccinskyddet mot att bli infekterad pågår studier.

Vidare skriver WHO att nuvarande PCR-tester fungerar även för att konstatera omikron. Beträffande andra typer av tester arbetar experter med att ta reda på om de fungerar lika bra för omikron.

Ytterligare ett viktigt område där mer kunskap måste fram är läkemedelsbehandlingarna mot covid-19. WHO konstaterar att kortikosteroider och andra immunmodulerande medel som används vid svår covid-19 med all sannolikhet har lika god effekt mot omikron. Mer osäkerhet finns kring de antivirala behandlingarna eftersom dessa är riktade mot spikeproteiner. Också här pågår analyser, enligt WHO. Samma sak gäller virusvariantens smittsamhet och risken för att bli återinfekterad med omikron om man haft covid-19 tidigare.

Världshälsoorganisationen rapporterar också att inget hittills tyder på att omikron ger allvarligare symtom än deltavarianten, som nu dominerar i stora delar av världen, bland annat Sverige.