ECDC: Nya omikrontyperna kan orsaka covid-19-våg
Foto: Istock

ECDC: Nya omikrontyperna kan orsaka covid-19-våg

EU:s smittskyddsmyndighet ECDC höjer nu riskklassningen för de nya undergrupperna av omikron.

16 maj 2022, kl 10:03
0

Annons

BA.4 och BA.5 tar över allt mer i Europa. De kan orsaka en ”signifikant ökning” av covid-19-fallen de närmaste veckorna och månaderna. Det skriver EU:s smittskyddsmyndighet ECDC i en aktuell lägesrapport om de två nya undergrupperna av covid-19-virusvarianten omikron, BA.4 och BA.5.

Det finns hittills inget som tyder på att de nya ger allvarligare sjukdom än de första omikrongrupperna. Men en stor ökning av antalet fall kommer ändå att leda till att även sjukhusinläggningarna för covid-19 ökar, skriver ECDC.

ECDC höjer också riskklassningen för de två nya omikrongrupperna till ”variants of concern”, VOC. I Sverige översätts detta till varianter av särskild betydelse.

BA.4 och BA.5 tar över

Som Läkemedelsvärlden tidigare rapporterat upptäckte virusövervakningen i Sydafrika de två nya undergrupperna av omikron i januari och februari. Där har de snabbt blivit dominerande och kan också kopplas till en snabb ökning av antalet covid-19-fall. Även sjukhusinläggningarna har ökat något.

BA.4 och BA.5 dyker nu, meddelar ECDC, även upp i allt fler länder i EEA (EU-länderna + Norge, Island och Liechtenstein). I Portugal stod BA.5 för närmare 40 procent av de nya konstaterade covid-19-fallen redan för en vecka sedan.

I Sverige konstaterade virusövervakningen de första fallen av BA.4 (som dominerar i Sydafrika) för tre veckor sedan, enligt Folkhälsomyndigheten. Här är dock BA.2 för närvarande fortfarande dominerande och antalet fall minskar.

– Eftersom BA.4-varianten redan påvisats i flera europeiska länder var det väntat att vi även skulle hitta den i Sverige, säger Sara Byfors, avdelningschef på Folkhälsomyndigheten, i ett pressmeddelande.

– Samma grundläggande åtgärder gäller för BA.4 som för andra varianter – vaccinera dig enligt våra rekommendationer och stanna hemma om du är sjuk.

Tar sig förbi immunitet

ECDC bedömer att BA.4 och BA.5 har genetiska förändringar som ger dem tydliga fördelar gentemot de tidiga omikrongrupperna BA.1 och BA.2 och därför kommer att ta över. Det beror inte minst på de nya undergruppernas förmåga att ta sig förbi immunitet efter infektion med BA.1 och/eller covid-19-vaccination.

De nuvarande vaccinerna ger visserligen bättre skydd än naturlig BA.1-infektion mot BA.4 och BA.5, men vaccinskyddet avtar snabbt när det gäller omikron. ECDC framhåller ändå att fortsatt covid-19-vaccinering är det bästa tillgängliga verktyget även mot de nya omikrongrupperna. När det gäller en fjärde dos (andra påfyllnadsdos) rekommenderar ECDC den än så länge framför allt från 80 års ålder och uppåt. Men myndigheten skriver att den kan komma att sänka åldersgränsen i rekommendationen för fjärde dosen till 60 år som ett svar på förändringar i virusspridningen.

I Sverige rekommenderar Folkhälsomyndigheten för närvarande en fjärde dos för personer som är 65 år eller äldre.