Annons
ECDC: Risk för svår influensasäsong för äldre

ECDC: Risk för svår influensasäsong för äldre

Smittskyddsmyndigheten rapporterar om indikationer på att influensasäsongen har startat ovanligt tidigt.

26 okt 2021, kl 14:50
0

Det totala antalet influensafall i EU-länderna är fortfarande lågt, men det finns indikationer på att smittspridningen redan har börjat i Kroatien. Detta är ovanligt tidigt för influensa, skriver smittskyddsmyndigheten ECDC i ett pressmeddelande.

Den huvudsakliga virustypen av de fall som har registrerats i EU/EES under den senaste månaden är A(H3N2). Den drabbar framför allt äldre personer och är förknippad med en lägre vaccineffektivitet.

Det är ett tecken på att kommande influensasäsong kan bli svår för äldre personer, skriver ECDC och framhåller också att influensamönstren kan komma att varierna mellan länderna när det gäller tidpunkter.

– De tidiga upptäckterna av subtypen A (H3N2) är en indikation på att den kommande influensasäsongen kan vara allvarlig, även om vi inte med säkerhet kan veta hur den kommande influensasäsongen kommer att se ut, säger Pasi Penttinen, chef för ECDC:s influensaprogram, i ett pressmeddelande.

– En kraftig ökning av influensainfektioner under den pågående covid-19-pandemin kan få allvarliga konsekvenser för äldre och personer med svagt immunförsvar och kan lägga en extra börda på de hälso- och sjukvårdssystem som redan är ansträngda av covid-19. Därför är det viktigt att vi vidtar nödvändiga försiktighetsåtgärder och skyddar de som är mest utsatta, fortsätter han.

Pandemiåtgärder effektiva även mot influensa

Under förra säsongen 2020-2021 sågs en anmärkningsvärd minskning av influensafall i EU/EES-länderna. Antalet upptäckta fall var ungefär lika många som rapporteras under mellansäsongsperioder. Detta tyder på att de åtgärder som fanns för covid-19 var effektiva även när det gällde att bromsa spridningen av influensa.

– Från vår erfarenhet av covid-19-pandemin har vi ytterligare bevis för att icke-farmaceutiska interventioner som fysisk distansering och hygienåtgärder effektivt kan bromsa spridningen av influensa. Detta är särskilt viktigt att tänka på i miljöer som äldreboenden och vårdmiljöer.

– Vaccination mot sars-cov-2 och influensa ger också ett bra skydd mot svår sjukdom. De som arbetar inom vården eller på ett vårdhem bör se till att de vaccineras mot både sars-cov-2 och influensa före vintermånaderna, säger Pasi Penttinen.

Antivirala läkemedel

Varje år smittas cirka 20 procent av befolkningen av influensa, och en av fyra kommer att utveckla symptom. Äldre, gravida och personer med kroniska medicinska tillstånd riskerar att få allvarliga komplikationer av sjukdomen.

Förutom vaccin finns också antivirala läkemedel som ska tas så snabbt som möjligt efter symptomens början. Dessa är säkra och effektiva åtgärder för behandling av influensa och rekommenderas i allmänhet för allvarliga fall och snabbt framskridande fall, skriver ECDC.

I Sverige rekommenderar Folkhälsomyndigheten att ge standardvaccinet mot influensa vid samma tillfälle som en boosterdos mot covid-19 för personer som är 65 år och äldre samt medicinska riskgrupper under 65 år.