Prioriteringar ska få vaccinet att räcka
Foto: istock

Prioriteringar ska få vaccinet att räcka

Fler inköpta doser än någonsin och strikta prioriteringar ska motverka brist på influensavaccin inför årets influensasäsong som kan bli intensiv.

13 okt 2021, kl 08:37
0

AnnaSara Carnahan

AnnaSara Carnahan. Foto: Lena Katarina Johansson.

"Jag förväntar mig ett minst lika stort intresse som i fjol."

"Det kan finnas risk att influensaspridningen blir intensiv."

Om knappt en månad drar årets kampanj för vaccinering mot säsongsinfluensa i gång. Regionerna startar sina utåtriktade kampanjer 9 november, eller i vissa fall någon dag tidigare.

Liksom i fjol kommer samtliga regioner att erbjuda gratis influensavaccin till vissa särskilt sårbara grupper. Det gäller alla som är 65 år och äldre och medicinska riskgrupper under 65 år.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar influensavaccin även till personer som delar hushåll med någon med kraftigt nedsatt immunförsvar. Samma sak gäller vård- och omsorgspersonal som jobbar med äldre eller medicinska riskgrupper. Men för dessa två grupper,  anhöriga till immunnedsatta och vårdpersonal, är influensavaccinet inte alltid gratis. Det skiljer mellan olika regioner och arbetsgivare.

Större inköp än tidigare

Det är många faktorer att ta hänsyn till i planeringen inför årets kampanj. Dels gäller det att kombinera influensavaccinationerna med påfyllnadsdoserna mot covid-19 på ett bra sätt. Och dels gäller det att prioritera så att influensavaccindoserna i första hand går till dem som har störst behov.

För det är svårt att i förväg veta hur långt de inköpta doserna kommer att räcka. Regionerna har totalt köpt in omkring två miljoner doser av standardvaccin mot säsongsinfluensa och dessutom 125 000 doser av ett särskilt högdosvaccin. Det är främst äldre på särskilda boenden som kommer att få högdosvaccinet.

Det här innebär att regionerna kommer att ha mer vaccin än någonsin tidigare att erbjuda. I fjol gav de sammanlagt omkring 1,9 miljoner doser vilket då var ett rekord. Men i fjol uppstod ändå vid flera tillfällen brist på influensavaccin på olika håll i landet. Och vaccinbrist har varit ett återkommande problem under de senaste tre årens influensasäsonger.

Hög efterfrågan på vaccinet väntas

Nu hoppas regionerna och Folkhälsomyndigheten att de ökade vaccininköpen ska förhindra att det blir brist även i år. Men säkra är de inte, för de räknar samtidigt med en hög efterfrågan.

– Jag förväntar mig ett minst lika högt intresse som i fjol för att ta vaccin mot säsongsinfluensa, säger AnnaSara Carnahan, epidemiolog och influensasakkunnig på Folkhälsomyndigheten.

– Därför är det viktigt med de planerade prioriteringarna.

Coronavirus. Foto: CDC.
Coronavirus. Foto: CDC.

Enligt planeringen kan vaccineringen med högdosvaccin mot influensa på särskilda boenden starta redan i slutet av oktober-början av november. Men först ska regionerna erbjuda personer på dessa boenden en boosterdos mot covid-19. Mellan denna och högdosvaccinet mot influensa bör det gå minst sju dagar, rekommenderar Folkhälsomyndigheten.

 

Vaccin först till riskgrupper

Under inledningsveckorna 45 och 46 erbjuder regionerna influensavaccin enbart till gruppen 65+, medicinska riskgrupper under 65 år samt hushållskontakter till dem med kraftigt sänkt immunförsvar. De utanför särskilt boende får det vanliga standardvaccinet mot influensa. Detta standardvaccin går i aktuella fall att ge vid samma tillfälle som en boosterdos mot covid-19, rekommenderar Folkhälsomyndigheten.

– Det finns inte så många studier ännu av att ge influensavaccin och covid-19-vaccin samtidigt. Men erfarenheterna hittills från andra länder har visat att det inte påverkar vaccineffekten negativt på något sätt. Möjligtvis kan det hos en del bli lite kraftigare lokala biverkningar av vaccinationen, som till exempel ont i armen, feber eller muskelvärk, säger AnnaSara Carnahan.

Vårdpersonal också en prioriterad grupp

Veckorna 47 och 48 är det dags för nästa trappsteg i prioriteringen. Då erbjuder regionerna influensavaccin även till vård- och omsorgspersonal som arbetar nära personer med ökad risk för allvarlig influensa.

– Under pandemin har det blivit tydligt hur viktigt det är att personal som arbetar med sköra personer är vaccinerad, säger AnnaSara Carnahan.

Från och med 6 december kommer de flesta regionerna sedan som det nu ser ut att kunna erbjuda influensavaccin till personer utanför de prioriterade grupperna. Beträffande detta kommer dock regionala skillnader sannolikt att förekomma.

Uppmanar privata aktörer att följa prioriteringar

Även privata aktörer kommer som vanligt att erbjuda influensavaccinering. Här kan också de utanför riskgrupperna ofta vaccinera sig från någon gång i månadsskiftet oktober-november, men då till ordinarie pris.

Läkemedelsvärlden

Folkhälsomyndigheten uppmanar visserligen privata aktörer att följa samma prioriteringsordning som regionerna. Men dessa aktörer brukar erfarenhetsmässigt bara göra det när det gäller den kostnadsfria vaccinering av äldre och riskgrupper som flera privata vaccinatörer gör på uppdrag och får ersättning för av regionerna.

Influensaepidemin kan bli intensiv

Influensasäsongen 2020-2021 uteblev helt, sannolikt på grund av en coronanedstängd värld med mycket lite resande. Så hur blir det i år – får vi en mild influensasäsong eller blir det ett svårare läge?

– Influensan har ju inte försvunnit och nu syns en sakta ökande trend globalt. Det är i vart fall troligt att vi kommer att få hit influensa denna säsong. Hur kraftig den blir beror mycket på vilka av virusstammarna som blir mest dominerande, säger AnnaSara Carnahan.

– En faktor är också att den uteblivna säsongen i fjol kan göra att vi har en sämre immunitet hos vissa i befolkningen. Så det kan finnas en risk att vi får en intensiv säsong den här gången.

Prioriterade grupper

Grupper som Folkhälsomyndigheten rekommenderar vaccin mot säsongsinfluensa:

 • Personer som 65 år och äldre.
 • Gravida efter graviditetsvecka 16.
 • Vuxna och barn från 6 månader med följande sjukdomar eller tillstånd:
  – kronisk hjärtsjukdom
  – kronisk lungsjukdom, såsom KOL och svår astma
  – andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft
  – kronisk lever- eller njursvikt
  – diabetes mellitus typ 1 och 2
  – tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling
 • Personer i samma hushåll som personer med kraftigt nedsatt immunförsvar.
 • Personal inom vård och omsorg som arbetar nära personer med ökad risk för allvarlig influensa, exempelvis på särskilda boenden och inom hemtjänst.

Källa: Folkhälsomyndigheten

 

Vilka vaccintyper?

De flesta influensavacciner innehåller proteiner från influensavirus som har odlats fram i befruktade hönsägg och därefter avdödats. Virusproteinerna renas sedan fram. De injiceras i sådan mängd att de kan stimulera immunförsvaret att producera skyddande nivåer av antikroppar mot de virusstammar som ingår i vaccinet.

Högdosvaccinerna för äldre tillverkas på samma sätt.

Det finns även ett vaccin som innehåller levande, försvagat virus för barn 2–17 år.

Skyddseffekten av influensavacciner är inte hundraprocentig och varierar från år till år, men den som blir smittad trots vaccinering får i regel mildare symtom.

Källa: Folkhälsomyndigheten

Oftast lindriga biverkningar

Allvarliga reaktioner av vacciner mot säsongsinfluensa är mycket ovanliga. Vaccinerna kan orsaka rodnad, svullnad och ömhet på injektionsstället under några dagar.

Vanliga eller mycket vanliga biverkningar från det levande försvagade vaccinet som ges till barn är rinnsnuva, nästäppa, minskad aptit, huvudvärk, svaghet, muskelvärk och feber.

Källa: Folkhälsomyndigheten

Föregående artikel Antikroppscocktail ett steg närmare godkännande
Nästa artikel Curevac lägger ned vaccinkandidat