Beslut och riktlinjer

Förvaltningsrätten: Gratisprover var reklam

Förvaltningsrätten avslår överklagandet från ett nätapotek som skickade gratisprover till 25 influencers.
1 jun 2022, kl 08:38

Nya regler för diagnostik-produkter på plats

Den nya EU-förordningen IVDR ställer nya och hårdare krav på produkter inom in vitro-diagnostik.
30 maj 2022, kl 12:37

Femte dos rekommenderas i höst till riskgrupper

Folkhälsomyndigheten räknar med ökad covid-19-spridning i höst och vill fylla på vaccinskyddet för vissa.
24 maj 2022, kl 09:51

TBE-vaccin kan bli gratis för barn i Västmanland

Även i Region Västmanland vill den styrande majoriteten nu göra TBE-vaccin kostnadsfritt för barn.
23 maj 2022, kl 11:34

Subventionen av CGRP-hämmare ska omprövas

Beslutet har att göra med osäkerheter om läkemedlens effekt och användning som TLV tidigare definierat.
23 maj 2022, kl 08:18

Läkemedel stoppas efter fusk i studier

EU-godkännanden för ett hundratal läkemedel kommer att återkallas på grund av fusk hos ett forskningsföretag.
20 maj 2022, kl 15:11

Glömde nämna jämförelseobjekt i annons

IGN fäller en annons som presenterar studieresultat av ett läkemedel utan att nämna vad det jämförts med.
18 maj 2022, kl 10:53

Fortsatt försäljningsförbud för produkten Achim

Förvaltningsrätten säger nej till företagets begäran om att få sälja produkten i väntan på domstolens avgörande.
18 maj 2022, kl 08:25

NT-rådet utökar undantag från stopp för Kaftrio

I en uppdaterad rekommendation till regionerna utökar NT-rådet undantaget för svårt sjuka med cystisk fibros.
13 maj 2022, kl 09:51

Handbok ska underlätta värdering av medicinteknik

Med en ny handbok vill TLV öka den hälsoekonomiska kunskapen hos medicinteknikföretag och vårdaktörer.
11 maj 2022, kl 13:27

Inte skyldig till oredlighet i forskning

Kammarrätten bedömer att bilderna var förfalskade, men att Karolinska institutets tidigare prorektors agerande inte ska bedömas som grov oaktsamt.
10 maj 2022, kl 10:31

Inget totalstopp för pappersrecepten

I morgon blir e-recept huvudregel – men apoteken ska även expediera pappersrecept om sådana dyker upp.
9 maj 2022, kl 09:15

Missade varning i annons för preparat mot blodpropp

IGN kritiserar en annons för ett proppförebyggande läkemedel där en viktig varning saknades.
4 maj 2022, kl 09:42

Cancerläkemedlet Tukysa subventioneras

Från och med 1 maj ska Tukysa mot HER2-positiv bröstcancer ingå i högkostnadsskyddet, beslutar TLV.
3 maj 2022, kl 09:07

Vitrakvi subventioneras även för vuxna patienter

TLV beslutar att cancerläkemedlet Vitrakvi ska ingå i högkostnadsskyddet med generell subvention.
26 apr 2022, kl 13:28

Rekommenderar hemma-mätning av förmaksflimmer

Regionernas medicintekniska produktråd säger ok till två produkter för hemmamätning av hjärtats aktivitet.
21 apr 2022, kl 08:48