Beslut och riktlinjer

Biosimilar för diabetesvård in på Kloka listan

En ny biosimilar för diabetespatienter tas nästa år in på Kloka listan i Stockholms läns landsting.
13 Dec 2018, kl 14:39

200 miljoner till klinisk behandlingsforskning

Totalt 16 projekt får dela på Vetenskapsrådets anslag för klinisk behandlingsforskning de kommande tre åren.
30 Nov 2018, kl 12:48

Både bakslag och framgång för Opdivo

Kombination av två antikroppar ökade inte överlevnaden vid småcellig lungcancer.
28 Nov 2018, kl 11:39
Annons>

Nya blodfettssänkare till fler efter årsskiftet

PCSK9-hämmarena Repatha och och Praluent kommer att subventioneras till fler patienter efter beslut från TLV.
27 Nov 2018, kl 08:19

Företag fälls för fel om biverkningsprofil

IGN fäller ett läkemedelsföretag för att ha förringat ett läkemedels biverkningar i sin marknadsföring.
20 Nov 2018, kl 09:19

TLV höjer inte handelsmarginalen

Apoteken bedöms ha en fortsatt god försäljningsutveckling och lönsamhet, enligt Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets översyn av apoteksmarknaden.
19 Nov 2018, kl 10:50

TLV utreder subvention av Aimovig mot migrän

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets beslut om Aimovig kommer inom tre månader.
6 Nov 2018, kl 15:12

Sjuksköterskor får börja skriva ut naloxon

Ändrade föreskrifter gör nu att även sjuksköterskor kan förskriva läkemedlet naloxon mot opioidöverdoser.
6 Nov 2018, kl 11:22

Konkurrent anmälde men läkemedelsföretag frias

Det öppna seminariet om nya cancerbehandlingar under Almedalsveckan var inte läkemedelsreklam, anser NBL.
5 Nov 2018, kl 11:40

MS-läkemedel får tidigare nekad subvention

TLV som tidigare avslagit subvention för MS-läkemedlet Fampyra tar nu in det i läkemedelsförmånen.
1 Nov 2018, kl 09:39

Kritiseras för missad narkotikavarning

Läkemedelsföretaget Sandoz får kritik av IGN för missad narkotikavarning i en folder om Pregabalin.
31 Okt 2018, kl 09:25

Ja från TLV om nytt preparat mot blödarsjuka

Ytterligare ett långtidsverkande läkemedel mot den allvarliga blödarsjukan hemofili B subventioneras.
29 Okt 2018, kl 12:15

Nya riktlinjer ändrar inte blodtrycksgränsen

Nya europeiska riktlinjer behåller hypertonigränsen men inför andra nyheter. En svensk uppdatering dröjer dock.
29 Okt 2018, kl 10:32

“Nya studien ger kvitto på vår rekommendation”

En ny stor studie bekräftar att preexpositionsprofylax, Prep, kraftigt kan minska hiv-spridning.
18 Okt 2018, kl 15:12

Nya cancerbehandlingar ska införas snabbare

NT-rådet ökar tempot i införandet av Pd1- och Pd-L1-hämmare mot cancer.
18 Okt 2018, kl 10:31

Cannabis på recept tillåts i Storbritannien

Medicinsk cannabis blir om några veckor tillgänglig på recept för vissa patienter i Storbritannien.
12 Okt 2018, kl 15:50