Beslut och riktlinjer

Stopp för produkt med tarmbakterier överklagas

Tillverkaren håller inte med Läkemedelsverket om att produkten ska räknas som läkemedel.
19 apr 2022, kl 08:47

Rekommendationer om fjärde vaccindos går i sär

I Sverige rekommenderas alla över 65 år en fjärde dos vaccin, medan EMA och ECDC anser att det är för tidigt.
12 apr 2022, kl 10:47

Klartecken för ny terapi mot ärftlig blodsjukdom

NT-rådet rekommenderar införande av ett nytt läkemedel mot sicklecellsjukdom efter förhandlingar med företaget.
6 apr 2022, kl 10:38

Svårt utvärdera strålskydd för prostatapatienter

Vården uppmanas avvakta med produkter som ska minska biverkningar av strålning mot prostatacancer.
5 apr 2022, kl 08:49

IGN fäller företag för miss om behandlingstid

I en annons utelämnades information om att patienten som tagit läkemedlet måste övervakas i 30 minuter.
1 apr 2022, kl 09:46

Covid-19 inte längre samhällsfarlig sjukdom

Från och med 1 april 2022 upphör covid-19 att klassas som en samhällsfarlig och allmänfarlig sjukdom.
31 mar 2022, kl 09:13

Omega-3-läkemedel får subvention för riskgrupp

TLV har beslutat att läkemedlet Vazkepa med omega-3-fettsyra ska ingå i högkostnadsskyddet för riskpatienter.
28 mar 2022, kl 14:21

TLV ska skapa snabbspår för utvärderingar

TLV får i uppdrag att skapa en snabbare utvärdering av läkemedel som ska användas i krislägen.
18 mar 2022, kl 12:59

Företag fälls av IGN för missad narkotikavarning

Orion pharma får en straffavgift för att ha missat en narkotikavarning i sin marknadsföring av pregabalin.
15 mar 2022, kl 08:31
Nämnden för bedömning av läkemedelsinformation, NBL:

Professorns föredrag var inte kommersiellt

NBL friar en anmäld kongresspresentation och anser att den inte var reklam utan skyddas av yttrandefriheten.
10 mar 2022, kl 11:12

”Vi behöver betona patientsäkerheten”

Vi vet för lite om säkerheten med hormonbehandling vid köndysfori hos unga. Det anger Socialstyrelsen som ett av de tyngsta skälen till ändrade rekommendationer.
7 mar 2022, kl 08:56

Utvärdering av genterapi mot obotlig sjukdom klar

Finsk-norsk-svenska Finose har utvärderat en genterapi mot en obotlig sjukdom som bryter ned nervsystemet.
2 mar 2022, kl 10:06

Läkemedel mot tobaksavvänjning dras in

Läkemedlet Champix har visat sig innehålla för höga halter av föroreningen N-nitroso-vareniklin.
4 feb 2022, kl 08:33

Svenskt ja till genterapi mot svår muskelsjukdom

Genterapin Zolgensma blir nu tillgänglig för små barn med allvarlig form av spinal muskelatrofi i Sverige.
1 feb 2022, kl 15:48

Utreder om biverkningsrisk är större än tidigare känt

EMA har startat en utredning om säkerheten hos läkemedel med terlipressin mot njurproblem.
17 jan 2022, kl 13:52

Alzheimerläkemedel får nej – men fortsättning följer

Tillverkaren Biogen kommer att begära förnyad granskning efter EMA:s negativa utlåtande om Aduhelm.
17 dec 2021, kl 13:13