Beslut och riktlinjer

NT-rådet ändrar sig om CAR-T-terapin Tecartus

Nu får vården klartecken från NT-rådet att använda Tecartus mot cancersjukdomen mantelcellslymfom.
24 nov 2022, kl 12:46

Tredje gången gillt för Kaftrio mot cystisk fibros

TLV beslutar att det omdebatterade läkemedlet Kaftrio mot cystisk fibros ska ingå läkemedelsförmånerna.
18 nov 2022, kl 15:20

FDA: Naloxon sannolikt säkert att säljas receptfritt

Vissa naloxonprodukter har potential att vara säkra och effektiva även som receptfria läkemedel, enligt FDA.
16 nov 2022, kl 10:33
Annons

Fälls för broschyr med intervjuad professor

Enligt NBL har en professor rekommenderat behandling med Spinraza i en broschyr från företaget Biogen.
14 nov 2022, kl 09:41

MTP-rådet till regionerna: Sluta förskriva tyngdtäcken

Eftersom tyngdtäcken inte har bevisad patientnytta ska de inte finansieras med skattemedel, enligt MTP-rådet.
10 nov 2022, kl 08:03

Tidningsannons för icke godkänt läkemedel fälls

IGN konstaterar att ett företag har brutit mot de etiska reglerna, men har inte rätt att kräva någon straffavgift.
8 nov 2022, kl 08:20

Nya regler ska göra e-handeln mer patientsäker

Med nya föreskrifter vill Läkemedelsverket få bättre ordning i distanshandeln med läkemedel.
3 nov 2022, kl 11:54

Generell vaccination av barn i riskgrupp tas bort

Barnläkarföreningen rekommenderar att läkare ska göra en enskild bedömning av vilka som ska få covidvaccin.
1 nov 2022, kl 15:07

Föreslår gränsvärden för utsläpp av aktiv substans

Läkemedelsverket presenterar i dag de krav som läkemedel i försöket med miljöpremie måste uppfylla.
31 okt 2022, kl 13:18

Kraftiga mensblödningar möjlig biverkan

Säkerhetskommittén PRAC vill att produktinformationen för mRNA-vaccinerna mot covid-19 uppdateras.
28 okt 2022, kl 14:49

Region Stockholm vill stoppa oseriös förskrivning

Nya regler för privata vårdgivare utan vårdavtal ska ge regionen verktyg mot riskfylld och olaglig förskrivning.
27 okt 2022, kl 07:58

Drogberoende ska inte stoppa adhd-medicinering

I nya riktlinjer lyfter Socialstyrelsen vikten av att även adhd-patienter med drogberoende kan få läkemedel.
26 okt 2022, kl 08:53

Läkemedel mot brist på tillväxthormon i förmånen

Ngenla som behandling mot tillväxtstörningar hos barn ska ingå i högkostnadsskyddet, beslutar TLV.
25 okt 2022, kl 08:15

Tillverkare får höja priser på grund av dyrare energi

TLV godkänner vissa prishöjningar på sjukvårdsmateriel på grund av de stigande energi- och råvarupriserna.
20 okt 2022, kl 08:34

Mål om online-försäljning av CBD till kammarrätten

Det blir första gången som ett ärende om CBD-produkter prövas i högre instans.
7 okt 2022, kl 09:30

Myndigheter vill förbättra svenska hälsodata

Bättre rapportering av slutenvårdens användning av läkemedel är ett förslag på myndigheternas åtgärdslistor.
5 okt 2022, kl 08:01