Beslut och riktlinjer

“Nya studien ger kvitto på vår rekommendation”

En ny stor studie bekräftar att preexpositionsprofylax, Prep, kraftigt kan minska hiv-spridning.
18 Okt 2018, kl 15:12

Nya cancerbehandlingar ska införas snabbare

NT-rådet ökar tempot i införandet av Pd1- och Pd-L1-hämmare mot cancer.
18 Okt 2018, kl 10:31

Cannabis på recept tillåts i Storbritannien

Medicinsk cannabis blir om några veckor tillgänglig på recept för vissa patienter i Storbritannien.
12 Okt 2018, kl 15:50
Annons

Fälls för marknadsföring av icke godkänt vaccin

Läkemedelsbolaget Scandinavian Biopharma fälls av etikorganet NBL för marknadsföring av vaccinkandidat.
12 Okt 2018, kl 06:00

Användningen av vissa antibiotika begränsas

EMA:s säkerhetskommitté föreslår begränsningar av några vanliga antibiotika efter rapporter om biverkningar.
9 Okt 2018, kl 10:09

Får böta för utelämnad narkotikavarning

Sedan juli är Lyrica narkotikaklassat, men Pfizers marknadsföring av läkemedlet saknade narkotikavarning.
5 Okt 2018, kl 08:51

Två läkemedel mot blödarsjuka in i förmånen

TLV har beslutat att två nya läkemedel mot blödarsjuka ska ingå i högkostnadsskyddet.
1 Okt 2018, kl 11:10

EMA-positivt för genterapi mot ärftlig blindhet

Den första genterapin mot en ovanlig och ärftlig ögon-
sjukdom rekommenderas nu godkännande i Europa.
24 Sep 2018, kl 12:25

Överklagande kan försena upphandling av hpv-vaccin

Glaxosmithkline har överklagat landstingens beslut att direktupphandla niovalent hpv-vaccin.
17 Sep 2018, kl 14:51

Beslut: Effektivare hpv-skydd på gång

Från och med september 2019 kommer flickor i Sverige att erbjudas ett effektivare hpv-vaccin som skyddar mot fler virusstammar och ger bättre cancerskydd.
14 Sep 2018, kl 14:38

Ny behandlingsmöjlighet vid spridd lungcancer

Fler patienter med spridd lungcancer kan få tillgång till antikroppen Keytruda efter ett EU-godkännande.
12 Sep 2018, kl 15:11

Nya rön ändrar behandling av resistent tbc

Fler med multiresistent tuberkulos kan räddas med ökad användning av nya läkemedel visar en stor studie.
10 Sep 2018, kl 06:00

Läkemedelsverket och FDA ska samarbeta kring tillsyn

Inom kort kan de de båda myndigheterna granska läkemedelstillverkare på uppdrag av varandra.
3 Sep 2018, kl 09:32

Ännu inget beslut om hpv-vaccin för pojkar

Regeringen är ännu inte redo att säga ja eller nej till vaccin mot humant papillomvirus, hpv, även för pojkar.
31 Aug 2018, kl 13:01

Hon ska utreda krisberedskapen i vården

Åsa Kullgren får regeringens uppdrag att utreda hälso- och sjukvårdens beredskap att hantera allvarliga kriser.
30 Aug 2018, kl 09:30

En miljon till farmaceutiska tjänster på apotek

Regeringen avsätter en miljon kronor till den förstudie om farmaceutiska tjänster som TLV ska genomföra.
29 Aug 2018, kl 07:51