Beslut och riktlinjer

Klartecken till vården för ny typ av blodfettsänkare

Den svenska vårdens behandlingsarsenal för höga blodfetter utvidgas nu med ett nytt läkemedel.
29 sep 2022, kl 11:52

Juridiskt problem återstår om studier på medvetslösa

Den första läkemedelsprövningen på medvetslösa har startat i Sverige och fler väntas. Men en olöst fråga finns.
19 sep 2022, kl 08:59

Läkemedelsverket säger nej till receptfritt naloxon

Nuvarande lagstiftning tillåter inte att överdosmotgiftet naloxon görs receptfritt förklarar Läkemedelsverket.
15 sep 2022, kl 13:25
Annons

TLV-bedömning av Paxlovid trots hemligt pris

Behandling med Paxlovid är kostnadsbesparande så länge kostnaden är lägre än för Veklury och Xevudy.
13 sep 2022, kl 15:08

En halv miljon vaccindoser från Sverige till Ukraina

Regeringen har beslutat att donera drygt en halv miljon påfyllnadsdoser till Ukraina, där covidspridningen växer.
13 sep 2022, kl 13:38
Nationella läkemedelslistan

Regionerna klarar full anslutning först 2028

Regionerna vill ha ett stegvis införande av den nationella läkemedelslistan och en senarelagd deadline.
7 sep 2022, kl 08:15

PRAC ska granska epilepsi-läkemedlet topiramat

Användning av topiramat under graviditeten har kopplats till intellektuella funktionsnedsättningar hos barnen.
5 sep 2022, kl 10:40

Lagrådet vill förtydliga ny lag om sanktionsavgift

Lagrådet föreslår tydligare skrivning i regeringens förslag om ny lag om sanktionsavgift för sena restanmälningar.
5 sep 2022, kl 09:38

Fortsatt oenighet om off label-terapi mot MS

MS-läkare är kritiska mot att off label-terapin rituximab inte förs in i nationella riktlinjer.
2 sep 2022, kl 08:10
Läkemedelsverket om cannabisprodukter:

Myndigheter måste samverka bättre

Läkemedelsverket efterlyser ökad samverkan och tydligare regler om cannabisprodukter med låg THC-halt.
1 sep 2022, kl 08:26

Ny behandling tillgänglig mot svår lungcancer

Det nya läkemedlet sotorasib ingår nu i läkemedels-förmånen mot en viss typ av framskriden lungcancer.
31 aug 2022, kl 13:01

Vaccin mot pneumokocker subventioneras för vissa

TLV har beslutat att Apexxnar mot pneumokocker ska ingå i högkostnadsskyddet för äldre och riskgrupper.
29 aug 2022, kl 13:32

Fler personer erbjuds vaccin mot apkoppor

Folkhälsomyndigheten rekommenderar vaccin även till personer med påtagligt hög risk att utsättas för viruset.
25 aug 2022, kl 14:11

EMA-besked inom kort om uppdaterade vacciner

Nästa vecka håller EMA ett extrainsatt möte för att ta ställning till två omikronanpassade covid-19-vacciner.
25 aug 2022, kl 09:56

Ytterligare försening för databasen Eudamed

EU:s databas för medicintekniska produkter ska enligt planen införas under 2024.
25 aug 2022, kl 08:31

Klarsignal för dossnålare vaccinsätt mot apkoppor

EMA anser att även EU-länderna tillfälligt kan använda ett dossnålare vaccinsätt mot apkoppor.
22 aug 2022, kl 10:18