Beslut och riktlinjer

Hjärtmedicin från kinesisk tillverkare dras tillbaka

Hjärtmedicin innehållande spår av cancerframkallande ämne dras tillbaka från den europeiska marknaden.
21 Aug 2018, kl 09:52

Apotekarsocieteten tar plats i styrelsen

Apotekarsocietetens vd Karin Meyer har av regeringen utsetts till en av fem ledamöter i den styrelse som från och med den 1 juli ska leda Läkemedelsverket.
28 Jun 2018, kl 11:45

Journalprojekt beskrivs som “gråzon”

Reglerna för studenters tillgång till patientjournaler har inte varit glasklara, menar regionjuristen i Region Uppsala. ”Vi har varit medvetna om att det är en gråzon."
19 Jun 2018, kl 13:32
Annons

Vätskebehandling av barn ska göras säkrare

Ny behandlingsrekommendation ska minska risken för allvarliga komplikationer när barn får vätskedropp.
14 Jun 2018, kl 15:44

Kan kräva barnskydd på vissa förpackningar

Läkemedelsverket listar drygt 50 läkemedelssubstanser som bedömts vara extra farliga för barn att få i sig.
12 Jun 2018, kl 06:00

Narkotikaklassning ska stoppa illegal handel

Ett förslag från Läkemedelsverket ska krympa den växande svarta missbruksmarknaden för pregabalin.
11 Jun 2018, kl 13:26

Ingen tidigareläggning av vaccin mot mässling

Barn i Sverige kommer även fortsättningsvis att få den första dosen MPR-vaccin vid 18 månaders ålder.
8 Jun 2018, kl 08:28

Behandling med Keytruda och Tecentriq begränsas

Tidiga data visar att preparaten ger sämre överlevnad hos vissa med cancer i urinblåsan eller urinvägarna.
7 Jun 2018, kl 10:46

NT-rådet: Soliris kan ges i särskilda fall

Nu lättar NT-rådet på de tidigare rekommendationerna och öppnar för att Soliris kan användas i vissa "oundgängliga" fall för behandling av sjukdomen aHUS.
5 Jun 2018, kl 12:46

”Vi har följt kommissionens beslut”

Danska Laegemiddelstyrelsen menar att man rättat sig efter EU-kommissionens beslut och fullgjort sina legala skyldigheter gällande paracetamol-indragning.
25 Maj 2018, kl 10:52

Läkemedelsverket ska ledas av en styrelse

Uppdaterad. Regeringen har beslutat att Läkemedels-
verket från den 1 juli ska vara en styrelsemyndighet.
24 Maj 2018, kl 11:58

Paracetamol med fördröjd frisättning kvar i Danmark

Trots EMA:s beslut att dra in paracetamol med fördröjd frisättning blir produkten kvar på den danska marknaden.
23 Maj 2018, kl 10:52

Svensk migränupptäckt godkänd i USA

Det första i en helt ny klass läkemedel mot migrän har godkänts av FDA. Bakom upptäckten står en svensk.
18 Maj 2018, kl 10:25

Ny tjänst ska öka biverkningsrapporteringen

Hälso- och sjukvårdens rapportering av biverkningar kopplas i ett pilotförsök ihop med journalsystemet.
15 Maj 2018, kl 13:44

Rekommendation för ms-behandling tas bort

På grund av nya regler kring läkemedelsförsäkringen tas rekommendationerna för ms bort ur Kloka Listan.
3 Maj 2018, kl 10:52

Digital läkemedels-information för föräldrar

Ett digitalt material ska hjälpa vårdnadshavare att sköta sina barns läkemedelshantering på rätt sätt.
30 Apr 2018, kl 11:26