Apoteket.se tillät förbjudet hemarbete

Apoteket.se tillät förbjudet hemarbete

Apoteket.se bröt mot gällande regler och lät farmaceuter jobba hemifrån med digital receptexpediering. En allvarlig händelse gjorde att regelbrottet upptäcktes.

21 aug 2019, kl 10:37
0

Annons
Annika Babra

Annika Babra.
Foto: Läkemedelsverket

En farmaceut som jobbade hemma med orderberedning för Apoteket AB:s distansapotek missade viktig information i ett recept. Det kunde ha fått ödesdigra konsekvenser. Risken fanns att kunden, som vårdades för självskadebeteende, skulle använda läkemedlet för att försöka avsluta sitt liv.

Just att farmaceuten arbetade hemma bidrog, enligt företagets egen analys, sannolikt till missen. Och i själva verket tillåter de regler som gäller för apoteksverksamhet överhuvudtaget inte att personal arbetar hemma med den här typen av uppgifter. Detta av säkerhets- och sekretesskäl.

– Arbete med uppgifter som tillhör apotek ska enligt reglerna ske i apotekets lokaler, säger Annika Babra, chef för den enhet vid Läkemedelsverket som arbetar med tillsyn av apotek.

Men detta visste inte de ansvariga vid Apoteket AB:s kundservice i Kalmar som sköter all orderberedning för företagets distansapotek. Här fanns en överenskommelse om att under vissa förutsättningar tillåta att farmaceuter jobbade hemma med orderberedningar för e-handeln.

Stressad och splittrad

I det aktuella fallet jobbade farmaceuten hemma en lördagskväll i mars i år. Det framgår av företagets interna utredning som har redovisats till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo. Farmaceuten var enligt egen utsago stressad och ville hinna med ett visst antal beställningar i timmen. Samtidigt kände sig farmaceuten splittrad av personliga skäl och hade privat ”mycket runt omkring sig”. Dessutom var datorskärmen som personen använde vid hemarbetet mindre än de skärmar som annars används och det var svårare att se all text.

Därför kom farmaceuten inte att läsa förskrivarens information om att läkemedlet (lamotrigin) bara fick hämtas ut och hanteras av en sjuksköterska. I stället godkändes kundens e-beställning och skickades vidare i systemet. Det hela tog tio sekunder. Några dagar senare fick kunden ett sms-meddelande om att brevförsändelsen med läkemedlet fanns att hämta på servicestället.

Kunden var dock inlagd på sjukhus och kunde inte hämta ut försändelsen. Kunden anförtrodde sig i stället till en sjuksköterska och det hela nystades upp. Till slut kunde anhöriga hämta brevet och lämna över läkemedlet till sjukvården. Inte förrän då vågade sjukhuset skriva ut patienten. Läkaren som skrev receptet har efteråt i en riskanalys skrivit att ett självmordsförsök med den mängd läkemedel som patienten skickat efter kunde ha fått dödlig utgång.

Hemarbete fortsatte i flera månader

Trots händelsens allvarlighetsgrad tog det flera månader innan Apoteket AB reagerade på att den enhet som sköter e-handeln tillämpade förbjudet hemarbete. I samband med företagets lex Maria-anmälan till Ivo redovisade kundserviceenheten en åtgärdsplan för att förebygga att något liknande skulle hända igen. Men planen handlade inte om att hemarbetet skulle upphöra, utan om att göra det säkrare. Personal som arbetade hemma skulle exempelvis uppmanas att välja tider när de kände sig alerta. De skulle också få låna hem datorhjälpmedel som förbättrade hemarbetsplatsen.

Först i juli, fyra månader efter den allvarliga händelsen, ifrågasatte företaget hemarbetet. Då hörde tillsynsmyndigheten Läkemedelsverket av sig angående företagets rapport om händelsen. Läkemedelsverket frågade Apoteket AB centralt om det förekom hemarbete vid orderberedning.

– Vi undersökte då omgående om det förekommit. Det visade sig att vi haft en lokal överenskommelse om att farmaceuter vid särskilda behov och under särskilda förutsättningar kunnat göra orderberedning för e-handeln hemifrån, bekräftar Magnus Frisk, ansvarig för extern kommunikation vid Apoteket AB.

– Det är självklart mycket beklagligt och vi kan bara be om ursäkt och se till att göra rätt i fortsättningen.

Apoteket AB tog efter frågan från Läkemedelsverket bort möjligheten till hemarbete. Sedan 5 augusti förekommer, enligt Magnus Frisk, inget hemarbete vid orderberedning.

Ökad vaksamhet i tillsynen

Enhetschef Annika Babra vid Läkemedelsverket tror inte att otillåtet hemarbete är något utbrett problem inom den svenska e-handeln med läkemedel. Hon förutsätter att ansvariga vid landets övriga e-apotek känner till att hemarbete vid orderberedning inte är tillåtet.

– Vi ser det aktuella fallet som en enstaka händelse där problemet nu är åtgärdat, säger hon.

Tillsynen av distanshandel har utsetts till ett av fokusområdena i Läkemedelsverkets apotekstillsyn. Det innebär att tillsynsbesök ska ske mer frekvent än vid andra apotek. Men det otillåtna hemarbetet vid Apotekets kundservice har inte uppmärksammats i tillsynsarbetet.

Borde inte Läkemedelsverket ha upptäckt detta i sin tillsyn?
– Det är inte säkert att vi vid ett tillsynsbesök upptäcker en sådan sak som hemarbetet som bara skedde ibland. Vid ett tillsynsbesök granskar vi verksamheten och flödena just då, säger Annika Babra.

– Men genom det som nu hänt har vi fått en signal som kan göra oss mer vaksamma på just detta och ge en anledning att ställa kontrollfrågor om hemarbete specifikt. Att fånga upp sådana signaler är en viktig del av vårt arbetssätt.