Ivo-ärenden

Barn fick för lite medicin

Ett barn på tre och ett halvt år fick för låg dos läkemedel på grund av en felexpediering.
4 dec 2015, kl 09:53

Barn fick dubbel dos läkemedel

Fel recept expedierades på apotek och ett barn fick dubbel dosering av ett läkemedel mot infektioner.
23 nov 2015, kl 09:41

Patientsäkerhet riskerades av sen läkemedelsleverans

Leveransen av dosrullar hann inte fram i tid och morgonmedicineringen för boende på ett vårdhem försenades.
5 nov 2015, kl 12:51

Kritik mot två apotek för felexpediering

Inspektionen för vård och omsorg kritiserar två apotek för felexpedieringar. Fel som upptäckts om kontrollen fungerat.
29 sep 2015, kl 10:02

Tarmirriterade läkemedel användes i ögonen

Tarmirriterade peroralt läkemedel användes som ögondroppar efter en felexpediering.
24 sep 2015, kl 09:32

Lämnade ut gammalt recept med fel styrka

En receptarie lämnade ut ett äldre recept med fel styrka.
21 sep 2015, kl 08:22

Generiskt utbyte resulterade i dossänkning

Ett barn fick för låg dos medicin efter att en farmaceut gjort ett generiskt utbyte.
18 sep 2015, kl 08:33

Licensmotivering dröjde för länge

Licensmotiveringen från läkaren dröjde och föräldrarna minskade barnets läkemedelsdos mot epilepsi för att medicinen skulle räcka. Det framgår av en lex Maria-anmälan.
17 sep 2015, kl 09:58

Apotek lämnade ut gammal medicin

En lex Maria-anmälan har gjorts efter att en kund expedierats inhalationspulver som gått ut i datum.
9 sep 2015, kl 09:38