Apotek lämnade ut gammal medicin

En lex Maria-anmälan har gjorts efter att en kund expedierats inhalationspulver som gått ut i datum.

9 sep 2015, kl 09:38
0

Annons

Kunden upplevde att han inte fick tillräcklig effekt av medicineringen och drabbades dessutom av lunginflammation i samband med att han under en månads tid använde läkemedlet med passerat utgångsdatum.

Efter antibiotikakuren fortsatte kunden med det för gamla inhalationspulvret. När han upptäckte att läkemedlet gått ut i datum hämtades ny medicin ut på ett annat apotek.

En läkare på vårdcentral har gjort bedömningen att den minskade effekten av läkemedlet skulle kunna medföra en ökad infektionsrisk och därmed en bidragande orsak till lunginflammationen.

Anmälan är upprättad som händelse som medfört allvarlig vårdskada och ska nu ses över av Inspektionen för vård och omsorg.