Ivo-ärenden

Apotek kritiseras efter felexpediering

En kvinna expedierades en åtta gånger för hög dos av fentanylplåster. Ivo kritiserar nu apoteket för att inte ha säkerställt kravet på god vård.
1
26 Apr 2016, kl 08:55

Tio gånger för hög dos till prematur

En prematurfödd gavs tio gånger för hög dos av svampläkemedel vid tre tillfällen vid ett sjukhus.
1 Apr 2016, kl 08:37

Dosett låstes inte in – patient till sjukhus

Av okunskap låstes inte en patients dosett in i medicinskåpet, vilket resulterade i att patienten överdoserade och fick åka med ambulans till sjukhus.
8 Mar 2016, kl 10:38
Annons

Fick tio gånger för hög dos

En patient fick 21 tabletter ångestdämpande läkemedel i stället för två tabletter. Läkaren skrev fel i receptet och det passerade farmaceutens kontroll.
1
22 Feb 2016, kl 12:10

Obehörig expedierade fel recept

En kund som skulle hämta ut ett antibiotikarecept fick istället av misstag ett depressions- och ångestdämpande läkemedel expedierat av obehörig apotekspersonal.
4
10 Feb 2016, kl 09:27

Kritik för utebliven bedömning av egenvård

En patient som själv hade ansvar för sin läkemedelshantering överdoserade och avled. Nu kritiseras förskrivaren för utebliven bedömning av egenvård.
5 Feb 2016, kl 09:00

Fick lägre läkemedelsdos än vad som ordinerats

En patient som felaktigt expedierats en lägre styrka än vad som ordinerats upplevde sämre behandlingseffekt.
25 Jan 2016, kl 09:54

Fick fel information av apotekspersonal

En person fick fel information av apotekspersonal om förvaring av läkemedel mot kramper och fick därför sämre effekt av läkemedlet, enligt en anmälan.
8 Dec 2015, kl 09:18
Annons

Barn fick för lite medicin

Ett barn på tre och ett halvt år fick för låg dos läkemedel på grund av en felexpediering.
4 Dec 2015, kl 09:53

Barn fick dubbel dos läkemedel

Fel recept expedierades på apotek och ett barn fick dubbel dosering av ett läkemedel mot infektioner.
3
23 Nov 2015, kl 09:41

Patientsäkerhet riskerades av sen läkemedelsleverans

Leveransen av dosrullar hann inte fram i tid och morgonmedicineringen för boende på ett vårdhem försenades.
5 Nov 2015, kl 12:51

Kritik mot två apotek för felexpediering

Inspektionen för vård och omsorg kritiserar två apotek för felexpedieringar. Fel som upptäckts om kontrollen fungerat.
1
29 Sep 2015, kl 10:02

Tarmirriterade läkemedel användes i ögonen

Tarmirriterade peroralt läkemedel användes som ögondroppar efter en felexpediering.
2
24 Sep 2015, kl 09:32

Lämnade ut gammalt recept med fel styrka

En receptarie lämnade ut ett äldre recept med fel styrka.
21 Sep 2015, kl 08:22

Generiskt utbyte resulterade i dossänkning

Ett barn fick för låg dos medicin efter att en farmaceut gjort ett generiskt utbyte.
18 Sep 2015, kl 08:33

Licensmotivering dröjde för länge

Licensmotiveringen från läkaren dröjde och föräldrarna minskade barnets läkemedelsdos mot epilepsi för att medicinen skulle räcka. Det framgår av en lex Maria-anmälan.
17 Sep 2015, kl 09:58