Ivo-ärenden

Patient avled efter kommunikationsmiss

Fick inte blodförtunnande som han var ordinerad efter en operation. Avled av en blodpropp i ett kranskärl.
6 Feb 2018, kl 10:48

Patient avled av blödning i magtarmkanalen

Hade fått blodproppshämmare samtidigt som han stod på blodförtunnande med acetylsalicylsyra.
12 Jan 2018, kl 06:00

Patient fick allvarlig vårdskada av läkemedel

Patienten drabbades av muskelsönderfall och fick vårdas inneliggande på sjukhus i fyra månaders tid.
1
9 Jan 2018, kl 06:00
Annons

Barn fick 12 gånger för hög dos av fel läkemedel

En bebis på åtta månader på Karolinska sjukhuset fick av misstag fel slags läkemedel och i för hög dos.
2
21 Dec 2017, kl 06:00

IVO riktar kritik mot NKS Barnavdelning

Nya Karolinska har inte säkerställt att kraven på en god och säker vård har uppfyllts, skriver myndigheten.
18 Dec 2017, kl 10:59
Annons

Narkotika stals från operationsavdelning

Föruppdragna sprutor med opiater upptäcktes vara utspädda till lägre koncentration än vad som markerats.
18 Dec 2017, kl 09:43

Medicinering uteblev då nytt recept saknades

Patienten fick inte sina mediciner under ett par dagar. Drabbades av krampanfall och fick föras till sjukhus.
1
15 Dec 2017, kl 06:00

Neuroleptika lämnades ut till kund som överdoserade

Trots notering om att läkemedlet endast fick hanteras av personal fick kunden hämta ut hundra tabletter.
1
6 Dec 2017, kl 13:35

Fick penicillin trots dokumenterad allergi

Patienten fick tas till intensivvårdsavdelning med lågt blodtryck och hudavlossning.
30 Nov 2017, kl 06:00

Epilepsimedicin sattes ut av misstag

När patienten fick ett krampanfall uppmärksammades epilepsin och att läkemedelsbehandling saknades.
23 Nov 2017, kl 10:57

Barn avled på sjukhus av infektion efter skalltrauma

Fick inte pneumokockvaccin efter ett skalltrauma. Två månader senare avled barnet i pneumokocksepsis.
20 Nov 2017, kl 14:32

Patient hade tre depotplåster samtidigt

Gamla plåster togs inte bort. Patienten blev medvetandesänkt och fick föras till sjukhus.
20 Nov 2017, kl 06:30

Marknadsföring av Voltaren gel ger nya böter

Glaxosmithkline får böta för tre reklamfilmer som bedöms vara vilseledande och bryta mot god branschsed.
13 Nov 2017, kl 06:00

Patient fick tre gånger för hög dos läkemedel

Under nästan två veckor fick patienten, som vårdas i hemsjukvård, för hög dos blodtryckssänkande medicin.
10 Nov 2017, kl 09:46

Barn fick andningsstopp av fel läkemedel

En sjuårig flicka med spinal muskelatrofi fick muskelavslappnande istället för magsårsmedicin.
6 Nov 2017, kl 11:37

Kvinna avled efter väntan på akutmottagningen

Patienten fick inte antibiotika i tid på grund av vårdplatsbrist, skriver sjukhuset i en lex Maria-anmälan.
23 Okt 2017, kl 09:24