Ivo-ärenden

Patient fick allvarlig vårdskada av läkemedel

Patienten drabbades av muskelsönderfall och fick vårdas inneliggande på sjukhus i fyra månaders tid.
1
9 Jan 2018, kl 06:00

Barn fick 12 gånger för hög dos av fel läkemedel

En bebis på åtta månader på Karolinska sjukhuset fick av misstag fel slags läkemedel och i för hög dos.
2
21 Dec 2017, kl 06:00

IVO riktar kritik mot NKS Barnavdelning

Nya Karolinska har inte säkerställt att kraven på en god och säker vård har uppfyllts, skriver myndigheten.
18 Dec 2017, kl 10:59
Annons

Narkotika stals från operationsavdelning

Föruppdragna sprutor med opiater upptäcktes vara utspädda till lägre koncentration än vad som markerats.
18 Dec 2017, kl 09:43

Medicinering uteblev då nytt recept saknades

Patienten fick inte sina mediciner under ett par dagar. Drabbades av krampanfall och fick föras till sjukhus.
1
15 Dec 2017, kl 06:00

Neuroleptika lämnades ut till kund som överdoserade

Trots notering om att läkemedlet endast fick hanteras av personal fick kunden hämta ut hundra tabletter.
1
6 Dec 2017, kl 13:35

Fick penicillin trots dokumenterad allergi

Patienten fick tas till intensivvårdsavdelning med lågt blodtryck och hudavlossning.
30 Nov 2017, kl 06:00

Epilepsimedicin sattes ut av misstag

När patienten fick ett krampanfall uppmärksammades epilepsin och att läkemedelsbehandling saknades.
23 Nov 2017, kl 10:57
Annons

Barn avled på sjukhus av infektion efter skalltrauma

Fick inte pneumokockvaccin efter ett skalltrauma. Två månader senare avled barnet i pneumokocksepsis.
20 Nov 2017, kl 14:32

Patient hade tre depotplåster samtidigt

Gamla plåster togs inte bort. Patienten blev medvetandesänkt och fick föras till sjukhus.
20 Nov 2017, kl 06:30

Marknadsföring av Voltaren gel ger nya böter

Glaxosmithkline får böta för tre reklamfilmer som bedöms vara vilseledande och bryta mot god branschsed.
13 Nov 2017, kl 06:00

Patient fick tre gånger för hög dos läkemedel

Under nästan två veckor fick patienten, som vårdas i hemsjukvård, för hög dos blodtryckssänkande medicin.
10 Nov 2017, kl 09:46

Barn fick andningsstopp av fel läkemedel

En sjuårig flicka med spinal muskelatrofi fick muskelavslappnande istället för magsårsmedicin.
6 Nov 2017, kl 11:37

Kvinna avled efter väntan på akutmottagningen

Patienten fick inte antibiotika i tid på grund av vårdplatsbrist, skriver sjukhuset i en lex Maria-anmälan.
23 Okt 2017, kl 09:24

Farmaceut tog ut narkotika ur dospåsar på apotek

IVO riktar nu kritik mot farmaceuten som tog ut tabletter ur en kunds dospåsar utan att kontakta förskrivaren.
17 Okt 2017, kl 09:03

Barn fick för lite narkos under operation

Ett barn som opererades fick av ett misstag inte sövningsmedlet under en tid under operationen.
2 Okt 2017, kl 08:40