Ivo-ärenden

Farmaceut dömd för receptförfalskning

En farmaceut som avsiktligt förfalskade recept har fått en villkorlig dom och dagsböter för urkundsförfalskning.
19 feb 2019, kl 10:20

Patient fick för mycket lokalbedövning

En patient som opererades för hemorrojder hamnade på intensiven efter att ha fått för mycket lokalbedövning.
14 dec 2018, kl 08:57

Nyfödd fick för låg dos av antibiotika

Den felaktiga läkemedelsbehandlingen upptäcktes först när det svårt sjuka barnet blev ännu sämre.
11 dec 2018, kl 06:01

Barn fick för hög dos när recept ändrades

Flera misstag i receptprocessen ledde fram till att ett barn med urinvägsinfektion fick för hög dos antibiotika.
26 nov 2018, kl 13:30

Patient fick annan kunds läkemedel på apotek

En patient hamnade på sjukhus efter att ha fått en annan patients dosmediciner på apoteket.
12 nov 2018, kl 06:01
Annons

Nätläkares felbedömning fördröjde behandling

Behandlingen av blodproppar i lungorna fördröjdes av nätläkarens råd om att inte söka akutvård.
26 okt 2018, kl 10:29

Stressad läkare gav tio gånger för hög dos

En läkare gav i slutet av ett 15 timmar långt arbetspass av misstag en patient en tio gånger för hög läkemedelsdos.
22 okt 2018, kl 06:05

Apotek expedierade fel antibiotika till barn

Av misstag expedierades ett gammalt recept, vilket inte upptäcktes förrän kunden återkom efter en vecka.
16 maj 2018, kl 08:36
Annons

Patient fick läkemedel för oralt bruk injicerat i blodet

Samma typ av misstag skedde två gånger. Ytterligare tre läkemedelshändelser har anmälts sen hösten 2017.
22 mar 2018, kl 11:31

Patient avled efter kommunikationsmiss

Fick inte blodförtunnande som han var ordinerad efter en operation. Avled av en blodpropp i ett kranskärl.
6 feb 2018, kl 10:48

Patient avled av blödning i magtarmkanalen

Hade fått blodproppshämmare samtidigt som han stod på blodförtunnande med acetylsalicylsyra.
12 jan 2018, kl 06:00

Patient fick allvarlig vårdskada av läkemedel

Patienten drabbades av muskelsönderfall och fick vårdas inneliggande på sjukhus i fyra månaders tid.
1
9 jan 2018, kl 06:00

Barn fick 12 gånger för hög dos av fel läkemedel

En bebis på åtta månader på Karolinska sjukhuset fick av misstag fel slags läkemedel och i för hög dos.
2
21 dec 2017, kl 06:00

IVO riktar kritik mot NKS Barnavdelning

Nya Karolinska har inte säkerställt att kraven på en god och säker vård har uppfyllts, skriver myndigheten.
18 dec 2017, kl 10:59

Narkotika stals från operationsavdelning

Föruppdragna sprutor med opiater upptäcktes vara utspädda till lägre koncentration än vad som markerats.
18 dec 2017, kl 09:43

Medicinering uteblev då nytt recept saknades

Patienten fick inte sina mediciner under ett par dagar. Drabbades av krampanfall och fick föras till sjukhus.
1
15 dec 2017, kl 06:00