Annons
Nyfödd fick för låg dos av antibiotika
Foto: Istock

Nyfödd fick för låg dos av antibiotika

Den felaktiga läkemedelsbehandlingen upptäcktes först när det svårt sjuka barnet blev ännu sämre.

11 dec 2018, kl 06:01
0

Annons

Region Västmanland har lex Maria-anmält ett misstag som utsatte en nyfödd pojke för risk för risk för allvarlig vårdskada.

Pojken hade en allvarlig infektion och vårdades vid Västmanlands sjukhus i Västerås. Han hade behandlats med intravenös bredspektrumantibiotika mot sepsis.

Pojken blev sämre och röntgades därför. Röntgensvaret visade att han drabbats av hjärnhinneinflammation och bredspektrumantibiotika återinsattes.

Försämringen fortsatte dock under tolv dagar trots behandling. Läkarna misstänkte hjärnabcess och barnet fördes till Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Där upptäcktes det att den antibiotikados som pojken fått bara var hälften så hög som den borde ha varit. Barnet hade av misstag fått samma dos mot hjärnhinneinflammationen som under sepsisbehandlingen.

När dosen justerades till det dubbla vid Akademiska sjukhuset blev barnet stadigt bättre och kunde så småningom skrivas ut. I lex Maria-anmälan skriver den anmälande chefläkaren att misstaget gjorde att vårdtiden blev förlängd och kunde ha lett till bestående men hos pojken.

Fallet ska nu utredas av Inspektionen för vård och omsorg, Ivo.