Annons
Båda influensavaccinerna är på väg att ta slut

Båda influensavaccinerna är på väg att ta slut

Årets båda fyravalenta influensavacciner är nu restnoterade, men ett trivalent alternativ finns.

11 dec 2018, kl 10:08
0

Bara några veckor in i årets kampanj för influensavaccinering restnoterades Vaxigrip Tetra allt fler landsting har sedan dess varnat för att vaccindoserna kommer att ta slut innan alla som vill vaccinera sig har kunnat göra det. Nu meddelar Läkemedelsverket att även det andra fyravalenta influensavaccinet som av en del landsting upphandlats inför säsongen, Influvac Tetra, är restnoterat.

Hos vissa vårdgivare kan det fortfarande finnas vaccin kvar, men tillverkarna har levererat samtliga cirka 1,5 miljoner doser som landstingen utifrån sina prognoser hade beställt. Efterfrågan på vaccin har varit högre än tidigare. Samma sak gäller i övriga Europa, vilket enligt tillverkarna gör det svårt att få fram extra leveranser till enskilda länder.

För att förbättra läget i Sverige har Läkemedelsverket beslutat ge dispens för ett trivalent influensavaccin att säljas på den svenska marknaden i en österrikisk förpackning, men med svensk bipacksedel. Det kommer att säljas i Sverige under namnet Sandovac. Dispensen omfattar 13 000 endosförpackningar.

I rådande bristsituation har Folkhälsomyndigheten utfärdat en rekommendation till hälso- och sjukvården att i första hand vaccinera personer som tillhör medicinska riskgrupper, i andra hand personer över 65 år och först i tredje hand andra som vill vaccinera sig.

Läkemedelsverket uppmanar dem som tillhör en riskgrupp och ännu inte har hunnit vaccinera sig att kontakta sin vårdgivare för rådgivning.

Enligt Folkhälsomyndighetens senaste veckorapport har säsongens influensaepidemi ännu inte kommit i gång i vårt land eller ute i Europa, även om en liten ökning av antalet rapporterade fall sågs under vecka 48.