Macchiarini-ärenden tas upp igen
Överåklagare Mikael Björk.

Macchiarini-ärenden tas upp igen

Delar av förundersökningen mot kirurgen Paolo Macchiarini tas upp igen och möjligen kan fler personer delges misstanke, enligt överåklagare Mikael Björk.

11 dec 2018, kl 13:12
0

Överåklagare Mikael Björk meddelade i dag tisdag att förundersökningen gällande vållande till annans död och grovt vållande till kroppsskada av en eritreansk man, då boende på Island, och en turkisk kvinna, kommer att tas upp igen. Båda patienterna hade fått konstgjorda luftstrupar inopererade av kirurgen Paolo Macchiarini, då verksam vid Karolinska institutet och Karolinska universitetssjukhuset, och senare avlidit.

Överåklagaren grundar sitt beslut på att Paolo Macchiarinis handlingar var aktiva och att patienternas skador, och möjligen dödsfall, orsakades av dem. Synsättet skiljer sig åt från den tidigare åklagarens, som i oktober förra året beslutade att lägga ned förundersökningen mot Paolo Machiarini, med hänvisning till att det inte gick att befästa ett orsakssamband mellan operationerna och patienternas skada och död. Detta efter att åklagaren tagit stöd i Högsta domstolens ställningstagande i ett annat fall, som utgick från konsekvenser orsakade av underlåtenhet snarare än av aktiva handlingar.

– Men det är inte underlåtenhet som Paolo Macchiarini varit misstänkt för utan ett aktivt handlande, och då måste orsaksbedömningen göras på ett annat sätt. Min bedömning är att det skäligen kan finnas ett orsakssamband mellan operationerna och vad patienterna har drabbats av, sade överåklagare Mikael Björk, vid dagens pressträff där han meddelade sitt beslut.

Det var alltså i oktober förra året som samtliga förundersökningar mot Paolo Macchiarini, som var delgiven misstanke om tre fall av vållande till annans död, grovt brott, alternativt vållande till kroppsskada, grovt brott och ett fall av vållande till kroppsskada, grovt brott, lades ner. Detta efter att åklagarna inte kunnat att hitta något sätt att utkräva straffrättsligt ansvar.

En målsägande och anhöriga till två andra, nu avlidna, målsäganden överklagade dock beslutet att lägga ned förundersökningen och begärde att ärendet skulle överprövas, vilket har gjorts vid Utvecklingscentrum i Göteborg, som hanterar överprövningsärenden gällande hälso- och sjukvård.

Överåklagare Mikael Björk, som gjort överprövningen, kommer själv att leda den återupptagna förundersökningen och då i första hand fokusera på åtalspunkten grovt vållande till kroppsskada.

– Orsakssambandet mellan operationerna och kroppsskada är tydligare än för död, men även det kommer att utredas.

I den nya utredningen kommer Paolo Macchiarini att på nytt delges misstanke och personer som inte hörts tidigare att höras

– Det går inte att utesluta att även någon av dessa kan komma att delges skäligen misstanke, sade Mikael Björk.

Vad är det för typ av personer?
– Det är personer som befunnit sig i Paolo Macchiarinis närhet och som inte har hörts tidigare. Mer vill jag inte säga eftersom det kan skada förundersökningen. Men mitt beslut att återuppta förundersökningen betyder inte att jag kommer att väcka åtal.

Den begärda överprövningen gällde fyra patienter och i två av fallen, en svensk man och en amerikansk man, kommer förundersökningen inte att återupptas.

– När det gäller den svenska patienten har han opererats med en beprövad metod och alltså inte fått någon konstgjord luftstrupe, men ändå drabbats av allvarliga komplikationer. Däremot finns det inget som tyder på att Macchiarini eller någon annan varit vållande till grov kroppsskada.
– Gällande den amerikanska patienten återvände han hem till USA kort tid efter operationen och avled kort därefter utan att obduceras. Det gör att jag inte kan bevisa bortom allt rimligt tvivel att brott har begåtts, sade Mikael Björk.

I överprövningsarbetet har inga nya uppgifter hämtats in utan överåklagare Mikael Björk har gått igenom det befintliga materialet, uppskattningsvis 50 000 sidor, igen.