Annons
Nedlagda Macchiarini-ärendet granskas igen
Den 12 oktober meddelade kammaråklagare Jennie Nordin (tv) att förundersökningen mot kirurgen Paolo Macchiarini och hans operationer med konstgjorda luftstrupar lades ned. Efter begäran av omprövning granskas nu ärendet på nytt av Utvecklingscentrum i Göteborg.

Nedlagda Macchiarini-ärendet granskas igen

Hela det nedlagda ärendet om Paolo Macchiarinis luftrörsoperationer kommer att granskas på nytt.

19 dec 2017, kl 09:32
0

Annons

Åklagarnas beslut i oktober att lägga ner förundersökningen om kirurgen Paolo Macchirinis operationer med konstgjorda luftstrupar väckte starka känslor och ifrågasattes på många håll.

Nu meddelar Åklagarkammaren att förundersökningen kommer att granskas igen efter att två av de fyra målsägandena har begärt att ärendet ska omprövas.

Det är Åklagarmyndighetens Utvecklingscentrum i Göteborg som ska genomföra granskningen, som omfattar hela ärendet.

– Vi kommer att gå igenom förundersökningen och bilda oss en uppfattning innan beslut tas. Det är ett stort material att läsa igenom och det är därför inte möjligt att ge en prognos för när beslut i överprövningen kan komma. Vi kan inte heller lämna någon information om iakttagelser i granskningen medan den pågår, säger kammaråklagare Karin Lundström Kron på Utvecklingscentrum Göteborg, i ett pressmeddelande.

Förutom de två målsägandena har tre utomstående personer begärt överprövning i ärendet. Som utomstående har man dock inte rätt att per automatik få ärendet överprövat.

När granskningen är klar visar det sig om Utvecklingscentrum går på åklagarens linje eller om den finner att ytterligare undersökningar bör göras.

– Antingen delar vi åklagarens bedömning att det var riktigt att lägga ned förundersökningen. Då avslutas ärendet med det beslutet. Eller så beslutar vi att ytterligare utredningsåtgärder ska vidtas och att förundersökningen återupptas, säger Karin Lundström Kron.

Något datum för när Utvecklingscentrums granskning ska vara färdig finns inte.