Annons
Posititvt resultat för CBD mot psykossjukdom

Posititvt resultat för CBD mot psykossjukdom

Cannabisämnet minskade de psykotiska symtomen mer än placebo på personer med schizofreni.

19 dec 2017, kl 10:10
1

Annons

Forskare vid institutet för psykiatri, psykologi och neurovetenskap vid King’s College i London har gjort en placebokontrollerad, dubbelblind studie på patienter med schizofreni. Studien publiceras i American Journal of Psychiatry.

Patientgruppen var på totalt 88 personer. Utöver sin befintliga antipsykotiska läkemedelsbehandling fick 43 patienter CBD och 45 placebo under en period på sex veckor. Patienternas psykiska status bedömdes före och efter behandlingen med hjälp av fyra standardiserade bedömningsskalor.

Patienterna som fick CBD bedömdes i högre grad som bättre i sin psykiska sjukdom och uppvisade något högre resultat när det gällde kognition och generella funktioner. Det var främst när det gällde läkarnas bedömningar av patienterna som resultaten visade en tydlig skillnad. När det gällde funktionerna var den statistiska skillnaden inte signifikant. Biverkningsgraden var liknande i båda gruperna.

Det är känt att användning av cannabis är en riskfaktor för att drabbas av just psykossjukdom. Men CBD, en av de många så kallade cannabinoider som utvinns ur cannabisplantan, orsakar till skillnad från den psykoaktiva substansen THC inte något rus och tidigare forskning har indikerat att CBD har en antipsykotisk effekt.

CBD tycks ha en god effekt på patienter med schizofreni, skriver forskarna i sin artikel. Men effekten verkar inte bero på påverkan på dopaminreceptorn. Därför kan CBD innebära ett nytt sätt att i framtiden behandla psykossjukdom.

Som Läkemedelsvärlden.se skrivit om handlägger Läkemedelsverket just nu sju ärenden om försäljning av CBD-olja med anledning av att myndigheten bedömer att produkterna är att klassa som läkemedel. Bolagen behöver därför ett godkännande för att sälja sina produkter som läkemedel, vilket de i dagsläget inte har. Beslut i ärendena väntas runt och strax efter årsskiftet.

1 Kommentar

Skribenten är själv ansvarig för det hen skriver i kommentatorsfälten på www.lakemedelsvarlden.se. Läs mer

  1. Det är inte lätt att bevisa effekt av antipsykotika idag på grund av hög placeboeffekt. Särskilt svårt är det vid tilläggsbehandling, då symptomen inte är så allvarliga. Den här undersökningen säger nog inte så mycket annat än att den kanske kan ge effekt. Tilläggsbehandling är dock intressant eftersom 50 % med schizofreni har kvarvarande symptom trots antipsykotika. Sedan de preparat med starkast effekt ger viktökning, som klozapin och olanzapin. Det finns behov av att förstärka effekten på Abilify med låg viktökning för att kunna ersätta olanzapinets effekt. Men evenamid, som blockerar överaktiva natriumkanaler verkar ge tilläggseffekt och borde hinna före cannabidiol. Om CBD verkar på annat sätt än via dopamin-2, så kan de ha effekt mot behandlingsresistens, som ger 3-10 gånger högre vårdbehov.