Annons
Fler kvinnor än män får cannabis på recept

Fler kvinnor än män får cannabis på recept

Drygt två år in i det danska försöket med medicinsk cannabis har över 5 500 danskar fått cannabis på recept.

18 jun 2020, kl 11:12
0

Annons

Sedan den 1 januari 2018 kan danska patienter få cannabis utskrivet på recept av läkare. Nu i dryg halvtid av det fyraåriga försöket visar siffror från Sundhetsdatastyrelsen att mer än 5 500 danskar har köpt medicinsk cannabis en eller flera gånger sedan projektet startade. Av dem är drygt 62 procent kvinnor. Majoriteten av förskrivningen sker till personer mellan 42 och 64 år.

Ungefär hälften av cannabisrecepten är utfärdade för behandling av neuropatisk smärta, det vill säga nervsmärta. Andra indikationer är illamående (bland annat i samband med kemoterapi) och annan smärta. Medicinsk cannabis har också förskrivit mot allergi, som A- eller D-vitamintillskott och mot cancer i hjärnan.

Cannabis från standardiserade plantor

Produkterna som danska patienter kan få förskrivna inkluderar bland annat cannabis från två sorters plantor med ett standardiserat innehåll av cannabinoiden cannabidiol (CBD) och den psykoaktiva substansen THC. Det exakta innehållet av dessa eller andra cannabinoider är dock inte känt.

Det är enligt Sundhedsdatastyrelsens statistik inte i första hand dessa produkter som förskrivs och köps utan cannabisbaserade produkter som bereds på apotek till enskilda patienter efter recept från läkare.

Sedan försöket startade har användningen av medicinsk cannabis i Danmark ökat med över 200 procent, från drygt 350 mg per 1 000 användare 2018 till 1 103 mg per 1 000 användare första kvartalet 2020. Huruvida användningen av smärtstillande läkemedel eller andra produkter har påverkats av den ökade cannabisförskrivningen framgår inte av statistiken.

Under samma period ökade också omsättningen för cannabisprodukter med medicinskt syfte med 140 procent, från drygt 5,5 miljoner danska kronor 2018 till 13,3 miljoner 2020. Sedan januari förra året får patienter automatiskt ett bidrag till kostnaden för medicinsk cannabis. Bidraget täcker 50 procent av kostnaden för en årlig förbrukning till ett värde av högst 20 000 danska kronor.

Saknas kvalitativa studier

Än så länge saknas dock kvalitativa kliniska studier om effekten av cannabis vid exempelvis neuropatisk smärta. Danska läkare har också uttryckt stark kritik mot försöket med läkarförskriven cannabis, och menar att det var ett politiskt framdrivet projekt utan medicinsk grund. Vid projektets start gick den danska allmänläkarföreningen DSAM ut och avrådde sina medlemmar att förskriva medicinsk cannabis.

– Normalt när du förskriver ett läkemedel vet du vad det innehåller och det finns solid dokumentation om positiva och negativa effekter, men det gör det inte med cannabis, sade Anders Beich, ordförande för DSAM, i en intervju med Läkemedelsvärlden i mars 2018.

I Sverige planerades en dubbelblind, randomiserad och placebokontrollerad klinisk studie med växtbaserad cannabis mot neuropatisk smärta vid ryggmärgsskada. Bakom studien stod bland annat smärtläkaren Clas Hultling, som också är vd för stiftelsen Spinalis.

Som Läkemedelsvärlden rapporterat meddelades dock tidigare i år att studien skjuts upp på obestämd framtid. Beslutet togs efter svårigheter med att få fram prövningssubstansen Bediol (växtbaserad cannabis) i önskad beredning samt avhoppade finansiärer. I nuläget finns inget nytt startdatum för studien.