Annons
Så många danskar har fått cannabis

Så många danskar har fått cannabis

Sedan årsskiftet kan danska patienter få cannabis utskrivet mot recept. Färska siffror visar att knappt 90 personer fått recept på cannabis under januari månad.

12 mar 2018, kl 14:33
0

Annons

Anders Beich.

Den 1 januari i år inleddes det fyraåriga försöket med medicinsk cannabis i Danmark. Detta efter beslut av ett enigt Folketing i december förra året, som innebär att danska patienter med bland annat multipel skleros, ryggmärgsskada och kronisk smärta kan få cannabis utskrivet på recept.

Den cannabis som används importeras från Holland och utgörs av två sorters plantor med standardiserat innehåll vad gäller cannabinoiden cannabidiol, CBD, och den psykoaktiva substansen THC, men det exakta innehållet är inte känt.

Färska siffror från danska Sundhedsdatastyrelsen visar att under årets första månad fick 89 personer medicinsk cannabis utskrivet på recept. Totalt hämtades 116 recept ut, vilket innebär att några av användarna fått fler än ett recept utskrivet. Förskrivningarna har gjorts av totalt 43 läkare.

Men projektet, som av många ses som ett politiskt projekt snarare än ett medicinskt, har kritiserats hårt från läkarhåll. Ordföranden i det danska läkarförbundet, Andreas Rudkjøbing, sade i en intervju i tidningen Berlingske i november förra året att ”det är bekymrande att politikerna har lagstiftat sig fram till att cannabis är ett läkemedel och har frångått den normala godkännandeprocessen som baseras på att ett läkemedel ska ha dokumenterad effekt”.

Från den danska allmänläkarföreningen DSAM, har man till och med gått ut och avrått sina medlemmar från att förskriva medicinsk cannabis.

– I första hand handlar det om säkerheten för patienten, säger Anders Beich, ordförande för DSAM. Det finns inga behandlingsrekommendationer för de här produkterna och vi vet inte vad de innehåller. Samtidigt ska den enskilda läkaren ta hela ansvaret för behandlingen, och det är inget vi kan rekommendera våra medlemmar att göra.

I samband med att projektet startade tog det danska läkemedelsverket fram riktlinjer för både patienter och läkarkåren.

Men dessa innehåller som sagt ingen information om dos eller duration av behandlingen eller förväntade effekter.

– Normalt när du förskriver ett läkemedel vet du vad det innehåller och det finns solid dokumentation om positiva och negativa effekter, men det gör det inte med cannabis, säger Anders Beich.

Han menar att projektet helt och hållet är politiskt drivet och att upplägget knappast kommer att bidra till någon ny kunskap. Ett bättre sätt hade enligt Anders Beich varit att endast låta ett fåtal läkare förskriva medicinsk cannabis för att samla kompetensen, samt att utforma projektet som en eller flera kliniska studier.

– Dels skulle man bedriva strukturerad forskning och dels skulle det formella ansvaret i större utsträckning falla på patienten, som vid alla studier med nya läkemedel.

Nu är farhågan att det fyraåriga projektet snarare kommer att leda till en legalisering av cannabis.

– I takt med att tiden och folk vänjer sig vid att man kan få cannabis mot recept är en legalisering inte långt borta. Jag skulle beskriva det som att läkarkåren har blivit tagna som gisslan i vad som är en politisk fråga, säger Anders Beich.

Även i Sverige går frågan om medicinsk cannabis varm. Om det kan dras några lärdomar från det danska exemplet är det enligt Anders Beich framför allt politiska sådana.

– Det är viktigt att låta politikerna förstå att de måste försäkra sig om att de personer som ska genomföra något sådant här, det vill säga läkarna, är villiga att göra det och att de har de rätta förutsättningarna, säger Anders Beich.

Cannabisprojektet i siffror

Under januari har 116 recept på medicinsk cannabis i form av Bediol eller Bedrocan hämtats ut i Danmark av totalt 89 patienter. De flesta patienterna (49 stycken) var mellan 42 och 64 år gamla. Tretton stycken var mellan 18 och 41 år och 27 stycken äldre än 65 år. En något övervägande majoritet, 56 procent, var kvinnor.

Recepten har förskrivits av totalt 43 läkare, varav de flesta var allmänläkare. Flest patienter, 37 av 89 har dock fått sitt recept från någon av de tre specialistläkarna som skrivit ut medicinsk cannabis.

De flesta recepten, 60 stycken, har skrivits ut mot neuropatisk smärta. Näst vanligast, i 15 procent av fallen, saknades indikation. Andra förskrivningsorsaker var bland annat neuropatisk smärta vid cancer respektive multipel skleros. Även förskrivning mot allergi förekom.

Föregående artikel Läkemedelsverket avråder från självmedicinering
Nästa artikel Nytt koncept tycks göra svår bröstcancer känslig