Annons
P-piller etta när danska apotek förlänger recept

P-piller etta när danska apotek förlänger recept

Danmarks apotekarförening har analyserat det första året då behöriga farmaceuter har fått förlänga recept.

7 sep 2020, kl 14:26
0

Annons

Sedan 1 juli 2019 har danska patienter kunnat få sina recept förlängda direkt av en farmaceut på ett apotek utan beslut från en läkare, vilket Läkemedelsvärlden tidigare har rapporterat om. Nu visar en analys från Danmarks apotekarförening att de vanligaste så kallade re-förskrivningarna som har skett sedan den nya lagen trädde i kraft gäller p-piller, blodtrycksmedicin samt läkemedel mot astma och KOL.

De förlängningar som kan ske på detta sätt gäller för patienter som har en pågående läkemedelsbehandling och är stabila i sin sjukdom. Det är inte alla läkemedel som omfattas av den nya bestämmelsen. Totalt handlar det om 114 olika substanser i 11 olika läkemedelsgrupper och det gäller läkemedel som ofta används under en lång tid, till exempel vid kronisk sjukdom. Förlängningen av recepten får inte göras till gravida, ammande, barn under 15 år eller om den behandlande läkaren har motsatt sig det.

Ofta på helger och semestrar

Under det första året av den nya lagen har danska farmaceuter med en särskild behörighet utfört totalt 17 750 re-förskrivningar. Av dessa gäller 7 500 p-piller. Utöver det har förlängning av recept på blodtrycksmedicin skett 4 700 gånger och på läkemedel mot astma och KOL 2 800 gånger. Dessutom har bland annat kolesterolsänkande medicin, diabetesmedicin, allergimedicin, magsyremedicin och läkemedel mot benskörhet re-förskrivits i en mindre omfattning, enligt analysen.

Danska apotek har i genomsnitt utfört nästan 1 500 re-förskrivningar i månaden under det gångna året. Re-förskrivningen ska göra det möjligt för patienter att få tillgång till sin medicin när de inte kan få sitt recept förnyat av läkaren. Därför är det vanligt att dessa förlängningar har skett under helger och semestrar då läkare ofta är svårare att få tag på, visar analysen.

Det är endast farmaceuter som har gått en särskild utbildning som få utföra receptförnyelsen. I Danmark finns det sammanlagt 705 sådana farmaceuter, så kallade behandlingsfarmaceuter, och enligt analysen har 605 av dessa utfört minst en re-förskrivning från juli 2019 till juni 2020. Re-förskrivningen får endast ske i den minsta förpackningen och farmaceuten måste alltid kontakta behandlande läkare efter en förlängning.

Vanligast i större städer

Analysen visar också att det har varit stor variation mellan de olika apoteken i landet. Särskilt ett apotek, som har genomfört 950 re-förskrivningar under året, skiljer ut sig från mängden. Förklaringen till detta är enligt analysen att det fungerade som ”backup” till andra apotek som inte hade någon egen behandlingsfarmaceut som hade tillåtelse att förlänga recepten. Detta kan även vara förklaringen till att flera apotek inte har några re-förskrivningar alls registrerade under perioden. Analysen visar även att de flesta re-förskrivningarna har skett i större städer.