”Väldigt tråkigt besked till patienterna”
Granskning av mammografibild. Foto: istock

”Väldigt tråkigt besked till patienterna”

NT-rådet backar från en tidigare rekommendation om immunterapi mot bröstcancer på grund av nya data.

7 sep 2020, kl 10:43
0

Freddi Lewin

Freddi Lewin

NT-rådet tar nu tillbaka en tidigare rekommendation till regionerna att erbjuda immunterapi mot bröstcancer. Det handlar om återfall i spridd trippelnegativ bröstcancer, en cancerform som främst drabbar kvinnor under 50 år.

Att bröstcancern är trippelnegativ innebär att den varken är hormonkänslig eller vad som kallas HER2-positiv. Det gör att den inte är mottaglig för de behandlingar som annars brukar användas när bröstcancer spridit sig i kroppen.

Immunterapi mot bröstcancer i svåra fall

Därför sågs det som ett viktigt framsteg när NT-rådet i fjol för första gången rekommenderade immunterapi mot bröstcancer just i dessa svårbehandlade fall. Rekommendationen var att använda en kombinationsbehandling med den nya PD-L1-hämmaren Tecentriq (atezolizumab) och ett cytostatikum, paklitaxel, vid återfall i trippelnegativ bröstcancer.

NT-rådet valde att kombinera Tecentriq med vanlig paklitaxel trots att de data som fanns egentligen gällde en kombination med en beredningsform som kallas nab-paklitaxel. Tecentriq+nab-paklitaxel förlängde den progressionsfria överlevnaden i den kliniska studien IMPassion 130.

Nab-paklitaxel är cytostatikumet paklitaxel i form av nanopartiklar. Denna beredningsform är dyrare än standardvarianten. NT-rådet bedömde att båda hade likvärdig effekt och bytte därför till den billigare i sin rekommendation.

Stor besvikelse

Men nu har även just den kombination som NT-rådet rekommenderade – Tecentriq+paklitaxel – utvärderats. Det skedde i en annan klinisk studie som kallas IMPassion131. I denna studie syntes, som Läkemedelsvärlden rapporterat, ingen  signifikant skillnad beträffande progressionsfri överlevnad mellan placebo- och behandlingsgrupp. Det var ingen skillnad i överlevnad mellan kvinnor som fått Tecentriq i kombination med paklitaxel, jämfört med dem som fått enbart paklitaxel.

NT-rådet ändrar sig därför och rekommenderar nu regionerna att inte längre använda Tecentriq vid trippelnegativ bröstcancer. Att i stället rekommendera kombinationen med nab-paklitaxel är inte aktuellt. Detta trots studien som visade ökad överlevnad med denna kombination. NT-rådet anser att kombinationen av Tecentriq och nab-paklitaxel är för dyr i förhållande till den visade effekten.

– Det negativa resultatet i studien är en stor besvikelse. Det är ett väldigt tråkigt besked till patienterna, säger i ett pressmeddelande Freddi Lewin, överläkare i onkologi, ordförande i Nationella arbetsgruppen för cancerläkemedel och adjungerad ledamot i NT-rådet.

– Vi följer utvecklingen noga för att kunna uppdatera vår rekommendation om förutsättningarna förändras vad gäller de vetenskapliga underlagen eller ur ett kostnadsperspektiv.