Annons
Inget åtal mot kirurgen Paolo Macchiarini
Kammaråklagare Jennie Nordin och Anders Tordai och utredningsledare Jonna Aasma Prokop.

Inget åtal mot kirurgen Paolo Macchiarini

Samtliga fyra förundersökningar mot kirurgen läggs ner. Kammaråklagaren kan inte styrka att brott har begåtts.

12 okt 2017, kl 10:34
0

Annons

Samtliga fyra förundersökningar mot Paolo Macchiarini läggs ner. Det var beskedet som meddelades efter en genomgång av utredningen på pressträffen som samlade både svenska och utländska medier i polishuset i Stockholm idag.

I de tre första fallen var kirurgen misstänkt för vållande till annans död, grovt brott, alternativt vållande till kroppsskada, grovt brott. I det fjärde fallet, det enda där patienten fortfarande är vid liv, handlade misstanken om vållande till kroppsskada.

Motiveringen till att att förundersökningarna läggs ner i de tre första fallen, där patienterna avlidit, var att det inte går att säkert bevisa att utgången hade blivit en annan om andra metoder hade använts. I det första fallet bedömdes patientens liv sannolikt till och med ha förlängts med operationen.

I det fjärde fallet, en operation som skedde på Karolinska sjukhuset Huddinge, var metoden inte ett implantat utan en operation där den skadade delen av luftstrupen togs bort. Den metoden är mer beprövad, även om den är ovanlig, konstaterade åklagarna. I det fallet framförde Socialstyrelsen ingen kritik och där går det inte ens att säga att Paolo Macchiarini, som var en av flera operatörer, varit oaktsam.

– Jag kan förstå att det väcker reaktioner, kommenterade kammaråklagare Jennie Nordin. Men det här är en brottsutredning. Vi har vänt på varje sten för att se om det går att utkräva något straffrättsligt ansvar.

Kammaråklagare Anders Tordai konstaterade i sin genomgång att Paolo Macchiarini agerat mycket oaktsamt och med ett medvetet risktagande av allvarligt slag. Sjukvård ska ske enligt vetenskap och beprövad erfarenhet, sa han.

– All sjukvård sker dock inte efter beprövad erfarenhet, fortsatte han. En grundläggande fråga om en ny metod ska användas är avvägningen mellan risk och nytta. Vid mer livshotande lägen kan mer riskfyllda ingrepp försvaras.

Ingen av målsägandena befann sig dock i direkt akutläge, fortsatte Anders Tordai. Operationsmetoden med implantat var inte ens testade på djur. Det fanns heller inga tecken på att metoden fungerade på någon av patienterna.

Kammaråklagare Jennie Nordin förtydligade i sin genomgång att oaktsamheten därför kan bedömas som värre efter varje operation. Men oaktsamheten, det medvetna risktagandet och praktiserandet av metoder utan vetenskaplig grund räckte alltså ändå inte för att väcka åtal.

– Paolo Macchiarini har gjort ingrepp som strider emot vetenskap och beprövad erfarenhet. Men vi kan inte styrka brott. Därför läggs förundersökningarna ner, förklarade Jennie Nordin.

Kammaråklagare Jennie Nordin fick frågan om vad hon anser om lagstiftningen, då de nu lagt ner alla utredningarna. Hon svarade att när det gäller brotten mot läkemedelslagen och etikprövningslagen, där brotten hann preskriberas innan åtal väcktes, anser hon att preskriptionstiden är för kort.

– Vi hinner i princip inte utreda de här brotten. Det innebär att den enda möjligheten till yttre utredning försvinner. Därför skulle det maximala straffet behöva höjas och preskriptionstiden förlängas. Där ser jag att lagstiftaren har en möjlighet att se över lagen, sa Jennie Nordin.

Utredningsledare Jonna Aasma Prokop berättade om utredningsarbetet. Ärendet, som inleddes hos polisen i Stockholm, flyttades i april 2016 över till Nationella operativa avdelningen, som bland annat hanterar utredningar av ovanliga slag. Personer från bland annat avdelningarna Riksmord, Grova brott, finansiella utredare och Gärningsmannaprofilgruppen har ingått i utredningen.

Åttio personer har förhörts, framför allt i Sverige men även i USA, Turkiet, Belgien och på Island. Utredningen på 55 000 sidor innehåller bland annat patientjournaler, de externa utredningar som gjorts, 100 000 e-post-meddelanden och operationsfilmer.