Annons
Forskare på Karolinska fälls för forskningsfusk
Foto: Sara Heyman

Forskare på Karolinska fälls för forskningsfusk

Artiklarna i bland annat the Lancet som Paolo Macchiarini och medförfattare skrivit baserades på forskningsfusk.

30 okt 2017, kl 10:41
0

Annons

Det konstaterade Centrala etikprövningsnämnden, CEPN, som idag presenterade sitt yttrande. CEPN har haft i uppdrag att granska redligheten i sex artiklar publicerade i vetenskapliga tidskrifter, två av dem i the Lancet, efter skandalerna med kirurgen Paolo Macchiarini. Artiklarna är de viktigaste som publicerats som handlar om Paolo Macchiarinis forskning i Sverige och transplantationerna av luftstrupar på patienter.

De två professorerna som fått i uppdrag att granska artiklarna är Martin Björck och Detlev Ganten. De konstaterar i sitt yttrande först och främst att forskningen i den första artikeln inte har prövats enligt etikprövningslagen. De skriver vidare att fem av de sex artiklarna innehåller skönmålningar av patienternas status efter operationerna.

De felaktiga påståendena om hur patienterna mått efter transplantationerna är ett allvarligt avsteg från god vetenskaplig sed och kan om andra läkare tar till sig uppgifterna få allvarliga konsekvenser för ett stort antal patienter, skriver Björck och Ganten.

Expertgruppen menar att samtliga författare, även de som begärt att få sina namn borttagna från artiklarna, är ansvariga för oredlighet i forskning. Det tyngsta ansvaret vilar dock på Paolo Macchiarini som varit huvudförfattare och forskningsledare.

CEPN riktar i sitt yttrande skarp kritik mot Karolinska institutet. “Expertgruppen finner det märkligt att dåvarande ledning för Karolinska Institutet trots allvarlig kritik från deras externe utredare Bengt Gerdin inte vidtog åtgärder mot Paolo Macchiarini och övriga med mer framträdande positioner i forskningen. Det framstår som uppseendeväckande att visselblåsarna i stället utsattes för oproportionerligt ingripande åtgärder”, skriver utredarna.

Vilka åtgärder som ska vidtas mot forskarna bakom artiklarna är nu upp till just Karolinska institutet, i egenskap av arbetsgivare. Karolinska institutet meddelar i en skriftlig kommentar att yttrandet från etikprövningsnämnden är ett underlag för rektorns beslut i ärendet och att de fällda författarna ska få kommentera yttrandet innan beslut fattas om eventuella åtgärder mot forskarna. Karolinska Institutet avböjer därför att kommentera i det här skedet, hälsar pressavdelningen.

Etikprövningsnämnden uppmanar de berörda tidskrifterna, the Lancet, Biomaterials, Journal of Biomedical Materials Research och Thoracic Surgery Clinics, att återkalla samtliga artiklar.

För drygt två veckor sedan kom beskedet att polisutredningarna rörande Macchiarini läggs ner, eftersom åklagarna bedömt att det inte går att bevisa brott.