Ivo-ärenden

För tidigt född fick insulin i stället för Heparin

Händelsen inträffade på ett sjukhus i Västra Götaland och har anmälts som allvarlig vårdskada.
21 Aug 2017, kl 09:40

Fick anafylaktisk reaktion på vårdcentral

En man som tidigare reagerat på Voltaren fick två injektioner av läkemedlet i smärtlindringssyfte.
17 Aug 2017, kl 06:00

Expedierade läkemedel utan giltigt recept

Inspektionen för vård och omsorg inleder en tillsyn av ett apotek i Värmland efter en anmälan från en läkare.
29 Jun 2017, kl 09:21
Annons

Missade trombosprofylax – patient avled

Patient som opererat lungan fick blodproppshämmare ordinerat för fel vårdtillfälle. Dog i hjärtinfarkt.
24 Maj 2017, kl 08:42

Felaktig expediering ledde till överdosering

Läkemedlet fick inte hämtas ut av patienten själv, stod det i doseringstexten.
11 Maj 2017, kl 10:38

Patient fick hundra gånger för mycket smärtlindring

Hittades okontaktbar och fick läggas in för intensivvård. Patienten avled efter några dygn på sjukhuset.
18 Apr 2017, kl 09:05

Apotek expedierade läkemedel med fel styrka

Spädbarn fick tio gånger för hög styrka av antibiotika och började kräkas efter två doser.
31 Mar 2017, kl 09:08

För tidigt född fick för höga doser K-vitamin

Vid två tillfällen ordinerades fel dos av läkemedlet. Först efter tre veckor upptäcktes misstaget.
25 Jan 2017, kl 15:11

Stesolid lämnades ut felaktigt och såldes vidare

Farmaceut expedierade både lugnande medel och insomningstabletter till en kund, som sedan sålde läkemedlet vidare. Personen som köpte överdoserade det lugnande medlet.
1 Dec 2016, kl 08:00

Fick veckodos av läkemedel varje dag

En patient med kronisk reumatisk sjukdom fick veckodos av ett cellgiftspreparat varje dag i en vecka.
11 Nov 2016, kl 09:00

Barn fick tio gånger för hög dos morfin

Ett barn som vårdades på en barnmedicinsk avdelning på Skånes universitetssjukhus i augusti i år, fick en tio gånger för hög dos av morfin. Orsaken var en förväxling mellan milligram och milliliter.
4 Nov 2016, kl 09:00

Apotek expedierade abortläkemedel felaktigt

Läkaren fick inte förskriva abortläkemedlet, men gjorde det ändå och apoteket expedierade.
1
17 Okt 2016, kl 16:27

Receptarier polisanmälda för falsk expediering

Tre apoteksanställda i Göteborgsområdet har polisanmälts av Ivo. De misstänks ha expedierat receptbelagda läkemedel utan korrekt underlag.
2
4 Okt 2016, kl 08:57

Fick fel läkemedel vid kateterspolning

En svårt sjuk patient fick av misstag fel läkemedel vid spolning av central venkateter och avled senare.
19 Sep 2016, kl 10:14

Fick för låg dos kortison vid cancerbehandling

Ett barn fick för låg dos kortison i samband med en cancerbehandling.
13 Sep 2016, kl 08:39

Lungtransplanterad patient fick fel vaccin

En 17-årig lungtransplanterad patient gavs av misstag levande försvagat influensavaccin istället för avdödat vaccin.
8 Sep 2016, kl 08:00