Ivo-ärenden

Neuroleptika lämnades ut till kund som överdoserade

Trots notering om att läkemedlet endast fick hanteras av personal fick kunden hämta ut hundra tabletter.
1
6 dec 2017, kl 13:35

Fick penicillin trots dokumenterad allergi

Patienten fick tas till intensivvårdsavdelning med lågt blodtryck och hudavlossning.
30 nov 2017, kl 06:00

Epilepsimedicin sattes ut av misstag

När patienten fick ett krampanfall uppmärksammades epilepsin och att läkemedelsbehandling saknades.
23 nov 2017, kl 10:57

Barn avled på sjukhus av infektion efter skalltrauma

Fick inte pneumokockvaccin efter ett skalltrauma. Två månader senare avled barnet i pneumokocksepsis.
20 nov 2017, kl 14:32

Patient hade tre depotplåster samtidigt

Gamla plåster togs inte bort. Patienten blev medvetandesänkt och fick föras till sjukhus.
20 nov 2017, kl 06:30
Annons

Marknadsföring av Voltaren gel ger nya böter

Glaxosmithkline får böta för tre reklamfilmer som bedöms vara vilseledande och bryta mot god branschsed.
13 nov 2017, kl 06:00

Patient fick tre gånger för hög dos läkemedel

Under nästan två veckor fick patienten, som vårdas i hemsjukvård, för hög dos blodtryckssänkande medicin.
10 nov 2017, kl 09:46

Barn fick andningsstopp av fel läkemedel

En sjuårig flicka med spinal muskelatrofi fick muskelavslappnande istället för magsårsmedicin.
6 nov 2017, kl 11:37

Kvinna avled efter väntan på akutmottagningen

Patienten fick inte antibiotika i tid på grund av vårdplatsbrist, skriver sjukhuset i en lex Maria-anmälan.
23 okt 2017, kl 09:24

Farmaceut tog ut narkotika ur dospåsar på apotek

IVO riktar nu kritik mot farmaceuten som tog ut tabletter ur en kunds dospåsar utan att kontakta förskrivaren.
17 okt 2017, kl 09:03

Barn fick för lite narkos under operation

Ett barn som opererades fick av ett misstag inte sövningsmedlet under en tid under operationen.
2 okt 2017, kl 08:40

Barn ordinerades toxisk dos paracetamol

Ett barn som vägde elva kilo ordinerades Alvedon i normaldos för en vuxen person.
29 sep 2017, kl 09:00

Patient blev utan Trombyl – drabbades av stroke

Vårdcentralen missade att förnya receptet på det blodförtunnande läkemedlet.
20 sep 2017, kl 06:00

Fel etiketter från apotek ledde till felmedicinering

En patient som fått etiketterna på sina läkemedel förväxlade felmedicinerade i två månader.
13 sep 2017, kl 06:00

Fel läkemedel ledde till ambulansutryckning

På grund av utebliven identitetskontroll fick vårdtagare förväxlade läkemedel av hemtjänstpersonal.
5 sep 2017, kl 06:00

För tidigt född fick insulin i stället för Heparin

Händelsen inträffade på ett sjukhus i Västra Götaland och har anmälts som allvarlig vårdskada.
21 aug 2017, kl 09:40