Annons
Patient fick tre gånger för hög dos läkemedel

Patient fick tre gånger för hög dos läkemedel

Under nästan två veckor fick patienten, som vårdas i hemsjukvård, för hög dos blodtryckssänkande medicin.

10 nov 2017, kl 09:46
0

Annons

I tretton dagar fick en patient i Lidköpings kommun en tre gånger för hög dos av läkemedlet Amlodipin, som är en kalciumantagonist som sänker blodtrycket.

I den lex Maria-anmälan som gjorts efter händelsen framgår att patienten fick andningsbesvär och ödem i benen, och fick åka in till akuten med en närstående. Efter behandling med snabbverkande vätskedrivande läkemedel förbättrades patientens tillstånd.

Vårdgivaren har lämnat in en utredning och en åtgärdsplan samt kommunens riktlinjer och rutiner till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, som bedömer att vårdgivaren har vidtagit tillräckliga åtgärder och avslutar ärendet. Myndigheten påpekar dock att kommunens riktlinjer för läkemedelshantering hänvisar till hälso- och sjukvårdslagar som inte längre gäller.