Annons
Regeringen utvärderar medicinsk-etiskt råd

Regeringen utvärderar medicinsk-etiskt råd

Den snabba utvecklingen gör att verksamheten vid Statens medicinsk-etiska råd ska ses över.

10 nov 2017, kl 07:45
0

Annons

Det är Statskontoret som fått i uppdrag av regeringen att se över både verksamhet och organisation för Statens medicinsk-etiska råd, Smer.

Anledningen är, enligt ett pressmeddelande, att sedan Smer inrättades för 30 år sedan har utvecklingen gått snabbt framåt. Det finns därför behov av att analysera hur rådet fullgör sitt uppdrag, vilka faktorer som påverkar möjligheterna att fullgöra uppdraget, hur uppdraget förhåller sig till andra offentliga aktörer med närliggande verksamhet och hur resultatet av Smers arbete uppfattas och används av andra aktörer.

I uppdraget till Statskontoret ingår att komma med förslag på olika handlingsalternativ och deras konsekvenser om man kommer fram till att Smers uppdrag och/eller verksamhet behöver förändras.

Smer inrättades 1985 av regeringen och har till uppgift att belysa medicinsk-etiska frågor ur ett samhällsperspektiv och fungera som ett rådgivande organ. Rådet består av en ordförande, i dagsläget Kjell Asplund, åtta företrädare för de politiska partierna och tio sakkunniga.

I närtid har rådet bland annat yttrat sig om den nedlagda förundersökningen mot Paolo Macchiarini, organdonation och digitalisering av hälso- och sjukvården. Rådet arbetar med en kunskapssammanställning om självvalt livsslut, som planeras att färdigställas innan årsskiftet.

Statskontorets genomlysning av Smers verksamhet ska redovisas till socialdepartementet senast den 16 oktober nästa år.