Annons
KI håller med om Macchiarini-kritik

KI håller med om Macchiarini-kritik

Karolinska institutet ville skydda Paolo Macchiarinis forskarrykte, enligt UKÄ, och ger universitetet skarp kritik. “Det råder full samsyn mellan KI och UKÄ”, svarar KI.

9 nov 2017, kl 14:45
0

Annons

I sin granskning av Karolinska institutets hantering av kirurgen Paolo Macchiarinis verksamhet vid universitetet konstaterar Universitetskanslerämbetet, UKÄ, att ”KI:s agerande ger intryck av att lärosätet till varje pris ville skydda Paolo Macchiarinis rykte som forskare.”

I ett pressmeddelande uttalar sig Karolinska institutets styrelseordförande, Mikael Odenberg, och ger UKÄ rätt i kritiken.

– Det råder full samsyn mellan KI och UKÄ när det gäller KI:s hantering av ett antal frågor relaterade till Paolo Macchiarinis verksamhet, säger Michael Odenberg i pressmeddelandet.
– Det är uppenbart att jakten på vetenskaplig excellens gick överstyr och att allvarliga misstag och fel begicks vid KI.

UKÄ:s kritik riktar sig mot att KI inte utrett Macchiarinis bisysslor fullt ut, inte utrett flera misstankar mot honom angående oredlighet i forskning och de utredningar som har inletts har inte genomförts fullständigt. KI har dessutom har förlängningen av Macchiarinis anställningar gjorts i strid med universitetets anställningsordning.

Bristerna bedöms som så allvarliga att UKÄ inte stannar vid att rikta kritik utan också kommer att följa upp KI:s arbete med den åtgärdsplan som antogs efter Sten Heckschers utredning.

– Vi kommer att kontroller att KI följer de regler som gäller redovisningen av bisysslor, handläggningen av anmälningar om oredlighet i forskning samt anställningsärenden för att liknande brister inte ska uppstå igen, säger UKÄ:s chefsjurist Christian Sjöstrand i ett pressmeddelande.

Mikael Odenberg erkänner att åtgärdsplanen bara är en liten del av vad som måste göras och att kultur och förhållningssätt måste förändras. Särskilt betonar han att etikfrågorna måste lyftas till en högre nivå för att säkerställa att regler följs och att hela organisationen har en etisk medvetenhet.

– Den omständigheten att rättsväsendet inte ansåg sig kunna ställa Macchiarini till svars understryker det ansvar som faller på akademien att själv hålla rent, säger Mikael Odenberg.