Annons
Får böta för annons för cancerläkemedel

Får böta för annons för cancerläkemedel

Marknadsföring av cancerläkemedlen Opdivo och Yervoy i en annonsbilaga bryter mot god branschsed, enligt IGN.

9 nov 2017, kl 10:04
0

Annons

På en helsida i annonsbilagan Kampen mot cancer i slutet av september gjorde läkemedelsföretaget Bristol-Myers Squibb reklam för de två cancerläkemedlen Opdivo och Yervoy. Annonsbilagan följde med Svenska Dagbladets papperstidning och spreds även digitalt.

Enligt Läkemedelsverkets författningar och Läkemedelsbranschens etiska regelverk, LER, är inte marknadsföring av receptbelagda läkemedel mot allmänheten tillåten.

Ärendet har behandlats av Informationsgranskningsnämnden, IGN, som konstaterar att annonsbilagan var riktad mot allmänheten och dessutom hade en stor spridning. Nämnden bedömer att bolaget BMS har handlat i strid med god branschsed och att annonsen ska ses som en överträdelse av allvarlig grad.

Från bolagets sida svarar man att man är väl medveten om de gällande reglerna och att annonsen var resultatet av ett mänskligt misstag. Man beskriver också att man, när misstaget upptäcktes, kontaktade mediebolaget för att stoppa spridningen av annonsen, samt informerade Läkemedelsindustriföreningens Compliance officer och Läkemedelsverket om vad som skett.

Informationsgranskningsnämnden bedömer dock händelsen innan vidtagna åtgärder och anser att annonsen ska ses som en överträdelse av allvarlig grad. Beslutet är därför att Bristol-Myers Squibb ska betala 180 000 kronor i böter.