Annons
Marknadsföring av Voltaren gel ger nya böter
Det smärtlindrande läkemedlet Voltaren innehåller den aktiva substansen diklofenak som har en negativ påverkan på djurlivet. Den receptfria försäljningen av gel med diklofenak utanför apotek är omdiskuterad. Foto: Produktbild

Marknadsföring av Voltaren gel ger nya böter

Glaxosmithkline får böta för tre reklamfilmer som bedöms vara vilseledande och bryta mot god branschsed.

13 nov 2017, kl 06:00
0

Annons

Återigen har Glaxosmithkline dömts för vilseledande marknadsföring av Voltaren gel 23,2 mg/g. I två av de aktuella reklamfilmerna lanseras gelen som trippelverkande då den lindrar smärta, minskar svullnad och dämpar inflammation. Genom att likna ryggont med en ogräsplanta förklaras att Voltaren gel tar bort orsaken till smärtan: ogräset rycks upp med rötterna istället för att huggas av.

Filmerna har visats i tv-reklam för allmänheten. Läkemedelsföretagens branschdomstol Informationsgranskningsnämnden, IGN, anser att reklamfilmerna är vilseledande då de ger intryck av att Voltaren gel skulle kunna bota ryggont. Nämnden bedömer att filmerna strider mot det etiska regelverket då de framför överdrivna påståenden om läkemedlets egenskaper.

I en annan reklamfilm benämns samma Voltaren gel som ”dubbelkoncentrerad”. Innebörden av ”dubbelkoncentrerad” förklaras inte i reklamfilmen, vilket enligt IGN gör det lätt för publiken att tolka budskapet som att gelen har en extra stark koncentration och därför skulle ha en extra stark effekt jämfört med konkurrerande läkemedel.

Företaget bakom Voltaren gel, Glaxosmithkline health care, förklarar i sitt aktuella svaromål att ”dubbelkoncentrerad” helt enkelt är en jämförelse med samma produkt av den lägre styrkan, Voltaren gel 11,6 mg/g, och har också meddelat att de vidtar åtgärden att ta bort formuleringen ur reklamfilmen.

Även i fallet med de första reklamfilmerna har företaget kommit in med förslag på hur de kan ändra speakertexten i reklamfilmerna. Men IGN bedömer alltid marknadsföring såsom den visats och inte åtgärder som föreslagits eller vidtagits av företagen efteråt.

I båda fallen anser Informationsgranskningsnämnden att Glaxosmithkline health care har gjort avsteg av normalgraden från branschens etiska riktlinjer, och dömer bolaget till böter på 90 000 kronor i båda fallen, totalt 180 000 kronor.

Det här är de senaste i en rad fall där Glaxosmithkline döms för att ha åsidosatt de branschetiska reglerna i sin marknadsföring av Voltaren gel. Som Läkemedelsvärlden.se skrev om i mars i år dömdes företaget till böter på 400 000 kronor för en “mycket allvarlig förseelse” då de i reklam riktad mot allmänheten påstod att Voltaren gel hade målsökande egenskaper. De hade då redan fällts för samma budskap i skriftlig reklam.